onsdag 13 oktober 2010

Statsrådet Björklunds förändringar allt för blygsamma

En debatt synes ha blossat upp kring Statsrådet Björklunds högst blygsamma, om än i rätt riktning, föreslagna förändringar i läroplanen rörande kristendomsundervisning i skolan. Bakgrunden är att avgrundskrafter och gudsförnekare i princip helt velat likställa undervisningen om Kristendom med undervisning om andra religoner.

Den store reformatorn Martin Luther

Ett samhälle måste ha en fast moralisk grund att stå på. Genom seklerna har denna fasta grund bestått av Kristendomen vilket varit en mycket god ordning. Exempelvis är förståelsen av Tio Guds Bud synnerligen viktig för ett samhälles utveckling. Förändringen i läroplanen bör således göras än större än den som föreslås av Statsrådet Björklund. Ämnet som sådant bör döpas om till Kristendomskunskap och undervisningen bör ta sin utgångspunkt i Luthers katekes som innehåller den rena evangeliska lärans grunder.

Även återinförande av morgonböner bör övervägas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar