torsdag 7 oktober 2010

Klerkernas politisering

Hennes Högvördighet Biskop Brunne av Stockholm höll i samband med Riksmötets öppnande en predikan som väckt stor uppmärksamhet. Det anmärkningsvärda i denna torde icke vara att Hennes Högvördighet framhöll Evangeliets budskap om människans unika värde utan det faktum att hon i predikan tog utgångspunkt ifrån en politisk demonstration som anordnats av kommunistiska avgrundkrafter.

Om detta har Riksdagsledamoten Herr Danielssson framfört kloka synpunkter i Svenska Dagbladet. Här delar jag synpunkten att Sverigedemokraterna är ett vederstyggligt parti men att det detta till trots finns en åsiktsfrihet. Däremot håller jag alls icke med om att det så kallade vänsterpartiet idag kan anses som ett demokratiskt parti. Vänsterpartiet är en ulv i fårakläder som företräder den fasansfulla och vidriga kommunistiska ideologin, en ideologi som icke kan anses vara något annat än den röde satans eget verk.

Således borde Hennes Högvördighet bättre akta sin tunga än att i sina predikningar ta sin utgångspunkt från kommunistiska manifestationer. Beklagligtvis verkar även Hennes Högvördighet även ha närvarat vid nämnda manifestation. Detta är ett exempel på att allt fler klerker ger sig in i rent politiska förehavanden när de istället borde ägna sin kraft åt förkunnelse av den rena evangeliska läran. I denna förkunnelse är synen på människans unika värde en självklar del som dock på intet sätt behöver motiveras utifrån politiken.

Hennes Högvördighet har här tvivelsutan begått ett allvarligt övertramp och bör därför av Hans Högvördighet Ärkebiskopen ges en allvarsam reprimand.

3 kommentarer:

 1. Du kallar henne för Hennes Högvördighet, innebär det att du accepterar att kvinnor kan bära biskopsämbetet? Är det enligt den "rena evangeliska läran"?

  SvaraRadera
 2. Min inställning i ämbetsfrågan är att kvinnor kan inneha prästämbetet. Då nämnda biskop, enligt gällande ordning, är biskop i Svenska Kyrkan, använder jag den hävdvunna titulaturen, som dock dessvärre icke tillämpas i någon högre grad.

  Däremot, när det gäller nämnda biskop, finns det andra omständigheter, där jag icke med bästa vilja kan se att nämnde biskop står för den rena evangeliska läran. Detta är dock utanför ramen för denna diskussion.

  SvaraRadera
 3. Nu är jag inte lutheran utan katolik och har således en annan syn på prästämbetet men såvitt jag förstått saken var införandet av kvinnliga präster mer av pragmatiska skäl och för att behaga tidsanda än av teologiska och faktiskt stridande gentemot Svenska Kyrkans bekännelseskrifter och med tanke på din konservativa syn på samhället förvånade det mig bara att du accepterade denna modernistiska reform inom statskyrkan.

  SvaraRadera