måndag 18 oktober 2010

Vörnad och respekt för vår stupade soldat

Från minnesceremonin för den stupade soldaten Kenneth Wallin i kapellet på den svensk-finska huvudbasen Camp Northern Ligths i Mazar-e-Sharif.

Likt vår Konung må var och en böja sitt huvud i djupaste respekt och vördnad inför vår tappare svenske soldat Kenneth Wallin, som stupat i Afghanistan i kampen för civilisationen och emot de medeltida mörkermännens tyrrani. Hans kamp får icke vara förgäves eller glömmas.

Såsom en erkänsla bör denne tappre soldat postumt tilldelas medaljen "För tapperhet i fält".

Samtidigt måste allas våra tankar gå till den tappre soldatens familj och anhöriga i deras svåra stund av outsäglig sorg och förtvivlan. Må den Högste vara med dem.

Vi ber om den Högstes beskydd av våra tappra styrkor i Afghanistan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar