torsdag 18 november 2010

Sergant Wallin vigd till sista vilan

Från den högtidliga begravningsakten


Krigsmakten låter meddela att Sergant Wallin, som stupade i kamp för det afghanska folket frihet, har vigts till den sista vilan. Begravingen skedde som sig bör under militära hedersbetygelser.

Garnisonspastorn vid Bodens Garnison, Pastor Stålnacke, uttrycket bl.a. följande:
"Kenneth Wallin gjorde en enorm insats för de utsatta i Afghanistan. Han trodde på fred, rättvisa och demokrati för det afghanska folket"

Ord som länder till eftertanke och som manar oss att böja våra huvuden i djupaste aktning och respekt för Sergant Wallin. Våra tankar gå ock till Sergant Wallins nära och kära som behöver allt stöd i sin djupa sorg och outhärdliga smärta. Dock kan de känna största stolthet för denne tappre svenske soldat.

Frid över Sergant Wallins minne!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar