lördag 10 september 2011

Cynism som politiskt medel

Den hedervärde före detta partiordföranden för Kristdemokraterna, herr Svensson, har i ett klokt inlägg i Svenska Dagbladet dristat sig att ta upp den säregna kritik som staten Israel utsätts för av såväl det så kallade politiska etablisemanget som massmedia. Det exempel herr Svensson pekar på är Israelhatarnas vrede rörande tillverkning av en viss dryckestillverkningsapparatur vilken, som det visade sig, högst felaktigt påstods ha tillverkats på Västbanken.

Idag kritiserar en yngling, en herr Lindgren, så kallat "språkrör" i Grön Ungdom herr Svensson i en debattartikel. Av denna debattartikel framgår att ynglingen Lindgren, trots sin ringa ålder tagit till sig många mindre goda egenskaper som kännetecknar våra lismande och cyniska politiker. Yngligen Lindgren drager sig icke ens själv för att bekänna sig till cynismen. Så här skriver nämnde yngling:

"Nog för att exempelvis regimerna i Nordkorea eller Syrien begår fruktansvärda övergrepp mot sin egen befolkning, men de berörs nog föga av hur starkt den svenska opinionsvinden viner. Cyniskt ja, men icke desto mindre sant. Israel däremot är ett land med täta kontakter med väst, bland annat genom stort ekonomiskt och militärt bistånd från USA. I och med detta finns en mycket större chans att israeliska makthavare faktiskt kommer ta intryck av omvärldens kritik."

Detta uttalande är häpnadsväckande, att icke bry sig om utan snarast spotta på de medmänniskor som torteras, lemlästas och mördas i världens mest avskyvärda regimer visar på en cynism utan gräns. Ynglingen Lindgren borde veta hut och skämmas. Är ynglingen Lindgren representativ för den kommande generationens lismande politiker är vi i sanning illa ute.

Anmärkningsvärt är också att ynglingen Lindgren, i sin intill dumhet gränsande politiska enfald, icke med ett ord reflekterar över de bakomliggande orsakssambanden till situationen i Mellanöstern. Orsaken till situationen i Mallanöstern är alltfort att det finns krafter som inget hellre vill än staten Israels utplåning. Detta föranleder staten Israel, som allt sedan sitt bildande befunnit sig i en krigs- eller krigsliknande situation, att försvara sig vilket helt visst också leder till mycket tragik och oönskade händelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar