tisdag 17 september 2013

Konungen öppnade Riksmötet


Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, öppnar Riksmötet.

Denna dag öppnade Konung Carl XVI Gustaf riksmötet 2013/2014. I sitt öppningstal inför Kammaren tog Konungen sin utgångspunkt från de förändringar som på mångahanda sätt skett sedan Konungens uppstigande på tronen för 40 år sedan. Tiden för sitt tillträde beskrev Konungen såsom följer:

"De ledamöter som satt i Sveriges riksdag för 40 år sedan – år 1973 – verkade i en helt annan värld än den vi möter idag. Det kalla kriget var ännu en realitet och Europa var delat. Sverige hade ett traditionellt invasionsförsvar och det skulle dröja 16 år innan Berlinmuren föll. I Vietnam var det krig och på Nordirland trappades konflikten upp."

Tas Konungens beskrivning såsom utgångspunkt för en reflektion inser var och en att ändringar till det bättre skett. Berlinmurens fall, inledningen på den repressiva och förtryckande realsocialismens svanesång, torde tillhöra historien mest betydelsefulla ögonblick. Alltsedan 1917 hade den blodbesudlade kommunismen brett ut sig, först i Ryssland och därpå, efter andra världskriget, i hela östra Europa. I Kina tillskansade sig Mao, förmodligen en av världshistoriens mest inkompetenta ledare, makten. Kommunismen spreds i Korea och till Indokina. Ävenledes i andra så kallade utvecklingsländer spred sig varianter av nämnda lära sig såsom en löpeld. I dess spår spreds förtryck och folkmord samtidigt som ekonomin stagnerade och svälten bredde ut sig.

Efter den historiska händelsen den 9 november tog historien slutgiltigt en annan väg än den som stakats ut av utopiska kommunister. Icke så att förändringen skedde från den ena dagen till den andra. Den historiska utvecklingen hade, som berör ovan, visat att kommunismen var oduglig att skänka såväl frihet som välstånd. Insikten om detta fick den dåvarande sovjetiske presidenten, herr Gorbatjov, att initiera ett reformarbete. Även om herr Gorbatjov icke alls avsett att förändringen skulle bli så omfattande gick den icke att stoppa. Förutom repression visade det sig att kommunismen saknade alla verktyg att styra utvecklingen.

Sommaren och hösten 1989 eskalerades situationen. Ett stort antal förtryckta östtyskar övergav sina förtryckare och sökte genom grannländer nå friheten. En händelse av största symboliska betydelse ägde rum när 600, av den kommunistiske tyrannen Honecker, förtryckta östtyskar kunde passera gränsen mellan Ungern och Österrike utan att gränsvakterna höjde ett finger. En av de personer som organiserade detta och var högst delaktig i detta historiska skeende sitter i Sveriges Riksdag. I detta klippte ledamoten av Sveriges Riksdag, Hennes Kejserliga och Kungliga Höghet Walburga, Ärkehertiginna av Österrike, Prinsessa av Ungern, Grevinna Douglas, själv upp taggtråden. Aktionen hade tillkommet på initiativ av Ärkehertiginnans fader Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Otto, Kronprins av Österrike-Ungern, Ärkehertig av Österike, Kunglig Prins av Ungern, och den ungerske politikern herr Pozsgay, tidigare kommunist.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar