torsdag 29 september 2016

Bistånd till kommunistisk diktatur

Såsom ett uttryck av största skamlighet har Regeringen denna dag beslutat om att ge subsidier till den avskyvärda kommunistiska diktaturen Kuba. Ett av de få länder där den människofientligaste av alla läror vid sidan av nationalsocialismen, nämligen marxism-leninismen, alltjämt plågar och förtrycker ett helt folk. Under perioden 2016 till 2020 skall 90 miljoner av svenska statsmedel slöas på ett kommunistiskt patrask, som i långliga tider, först under tyrannen och torteraren Fidel Castro och sedan under hans broder diktatorn Raul Castro, icke gjort något annat än att ha förtryckt och nekat det kubanska folket frihetens sötma.

Subsidierna visar än en gång på vår Regerings stora oduglighet och rena dumhet. Att vår, förvisso högst tafflige, statsminister icke har bättre förstånd än att han genom subsidierna tror sig kunna påverka en avskyvärd kommunistregim är en gåta. Måhända tas detta vansinniga mått för att förnöja kommunistpartiet, i feghet benämnt vänsterpartiet, och dess ilskne och för största oförskämdhet beryktade ordförande herr Sjöstedt, såsom tack till nämnda kommunistiska patrask för dess stöd till vår taffliga och oskickliga Regering.

I en upplysande och högintressant debattartikel i Svenska Dagbladet låter herr Jennische, förträdare för den hedervärda och människoälskande organisationen Civil Rights Defenders, påvisa den stora naivitet subsidier till ett kommunistiskt patrask av ifrågavarande slag innebär. I artikeln påvisas att det kommunistiska förtrycket ökar och icke minskar. Fem år tillbaka genomförde det avskyvärda kommunistiska patraskets hemliga polis cirkus 100 rättsvidriga gripanden av oppositionella i månaden. Detta år har den kommunistdiktaurens hemliga polis låtit gripa 10-faldigt fler varje månad.

Herr Jennische avslutar sin artikel med följande tänkvärda ord:

"Ingen av alla de människorättsförsvarare som nämnts i artikeln tror att den kubanska regeringen är intresseras av politiska reformer. Däremot har de upplevt på bara skinnet att omvärldens charmoffensiv inneburit svagare fördömanden av förtrycket. Att den svenska regeringen deltar  i denna charmoffensiv är ett svek mot dem som står upp för mänskaliga rättigheter på Kuba".

Tecknaren av dessa rader ber att högeligen få instämma i herr Jennisches sanningsord!

Väl talat herr Jennische!

Kommunismen är och förblir avskyvärd och människoplågade. Ingen politiska lära har som kommunismen inneburit att så ohyggligt många oskyldiga människor förtryckts, plågats, torterats och mördats. Det är i sanning en stor skam att subsidier ges till ett sådant pack och patrask, som står upp för kommunismen.

Tecknaren av dessa rader, som alltid stått upp för antikommunismens hedervärda sak, ber åter att få spotta på den avskyvärda och människoplågande kommunismen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar