torsdag 15 september 2016

Grevinnan Bernadotte hädangången


Grevinnan Bernadotte

Hovet låter kungöra att den Kungliga Familjens äldsta medlem Grevinnan Gunilla Bernadotte, Grevinna av Wisborg, född Grevinna Wachmeister av Johannishus, gått hädan i den aktningsvärda åldern av 93 år. Grevinnan är änka efter Konungens yngste faderbroder Greve Carl Johan Bernadotte, Greve av Wisborg, vilken hon äktade år 1988.

Konungen låter i anledning av Grevinnans bortgång uttala:

"Gunnila Bernadotte var gift med min farbror greve Carl Johan. Hon var mycket uppskattad, nära och trogen vän i vår familj och lämnar oss i stor saknad."

Från detta Forum framföres ett varmt deltagande till den Kungliga Familjen i dess sorg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar