fredag 23 september 2016

Kommunist avstraffas

En av Riksdagens ledamöter, herr Sestrajcic, tillhörande det kommunistiska patrask i Riksdagen vilket, såsom ett uttryck för sin stora feghet, går under namnet vänsterpartiet, har av Malmö tingsrätt befunnits skyldig till ohörsamhet mot ordningsmakten. Från stämningsansökan kan följande inhämtas:

”Härutöver har Daniel Sestrajcic erhållit flera befallningar från andra polismän på platsen om att avlägsna sig eller backa undan eftersom han under cirka tre timmars tid av och till försvårat eller hindrat polismännens arbetsuppgifter genom att stora delar av denna tid uppehålla sig i direkt anslutning till de tält som skulle rivas. Daniel Sestrajcic begick gärningen med uppsåt.”

Trots ett synnerligen gott bevisläge har kommunisten Sestrajcic nekat. Detta må vara kommunistens ensak men klart är att kommunisten icke varit villig att ta ansvar för sina handlingar. Enligt tingsrättens laga dom avstraffas kommunisten Sestrajcic med 50 dagsböter om varder 500 kronor, ett ytterst relevant straff.

Hade herr Sestrajcic varit ledamot av ett hedersamt och anständigt riksdagsparti torde hans saga såsom riksdagsledamot ha varit all. Att en ledamot i den församling, som har att stifta lagar fälls för brottet ohörsamhet mot ordningsmakten är ytterst allvarligt samt totalt och fullständigt oacceptabelt. Genom ett brott som detta skändar kommunisten Sestrajcic Riksdagen och ytterst folkstyret.

Några krav från riksdagsgruppen för det kommunistiska patrasket, i feghet benämnt vänsterpartiet, har icke ställts. I vanlig ordning när företrädare för det kommunistiska patrasket, benämnt vänsterpartiet, felar och beter sig olämpligt sker det under några pliktskyldiga uttalanden men överslätas i övrigt. Dock skall vi icke förvänta oss något annat då Riksdagens kommunistiska patrask, i feghet benämnt vänsterpartiet, ytterst tillhör den kommunistiska rörelse, som aldrig vare sig haft respekt för lagar eller ordningsmakt, om dessa icke gynnat kommunismens människofintliga sak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar