fredag 17 juli 2015

17 juli - en sorgedag


Hans Kejserliga Majestät Kejsar Nikolaus II, Kejsare och Autokrat över alla Ryssar

Denna dag, den 17 juli, har 97 år passerat sedan det brutala, fasansfulla och fruktansvärda mordet i Jekaterinburg på Hans Kejserliga Majestät Kejsar Nikolaus II, Kejsare och Autokrat över alla Ryssar, och hela hans familj där den yngste medlemmen, tronföljaren, icke var fyllda fjorton år. Mordet är så exempellöst avskyvärt till sin natur att det endast kan beskrivas under största rörelse och med tårfyllda ögon. Den Kejserliga Familjen fördes ned i källaren på sitt fängelse, Ipatievhuset, där ett avskyvärt pack av råbarkade mördare - kommunister, den ondes egna lakejer - väntade med gevär och bajonetter. Dessa kommunistiska djävulslakejer skred sedan till sitt fasansfulla och blodiga verk.

Denna fasansfulla gärning var beordrad av folk- och barnamördaren Lenin, en av världshistoriens allra mest avskyvärda gestalter, en vederstygglig galning som är värd allt förakt och som må bespottas intill denna dag. Det må i detta sammanhang nämnas att tecknaren av dessa rader, vid besök i Moskva, trätt fram till det mausoleum, där de förtorkade resterna av nämnde folk- och barnamördare av någon outgrundlig anledning alltjämt förvaras, och bespottat dess trappa såsom en symbolisk handling för att visa avsky för nämnde kommunist och i respekt för kommunismens miljontals offer.

Efter kommunismens välförtjänta fall aktas åter den Kejserliga Familjen i Ryssland. Den ryska ortodoxa kyrkan betraktar de mördade, som martyrer. Måhända närmar sig ock den dag då det Kejserliga Huset åter kommer att ta sitt permanenta residens i Ryssland. Enligt uppgift pågår sonderingar i detta spörsmål.

Så snart de röda flaggorna - människohatets och förtryckets flaggor - halats och kastas i den smuts, som de tillhör, restes på platsen för det fasansfulla kommunistiska nidingsdådet ett enkelt träkapell. Detta kom sedermera att ersättas av en stor katedral, Blodskatedralen. Ett storartad minnesmärke över de som så brutalt fick sina liv släckta av det avskyvärda kommunistiska mördarpacket.


Blodskatedralen i Jeakaterinburg

Vi böjer våra huvuden i största respekt för den mördade Kejserliga Familjen och för alla kommunismens miljontals offer - de mördade, de lemlästade, de torterade och de förtryckta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar