måndag 27 juli 2015

Om kommunisters opålitlighet

Häpnadsväckande uppgifter gör nu gällande att den hårdföra vänsterfalangen, en samling extrema kommunister, haft för avsikt att genomföra en kupp i syfte att kringgå de besluts som fattats av det grekiska parlamentet rörande. Vi vet ännu icke några detaljer om vad som planerats men den grekiska oppositionen har begärt en utredning.

I Grekland har en oduglig socialistisk regering, innefattande en hårdför kommunistisk kärna, fört landet till ruinens brant genom att ge vidlyftiga löften, som för varje sansad bedömare varit totalt orealistiska. I sin dumma halsstarrighet vägrade man inse omöjligheten att genom förhandlingar få andra europeiska länder, och därigenom i slutändan andra europiska länders medborgare, att ta på sig ansvaret för de skulder som tidigare grekiska regeringar, av skilda politiska färger, försatt landet i. Det hela slutade med att regeringen, ledd av den oduglige och dumme försteministern Tsipras, totalt tappade kontrollen. I sin desperation och ofattbart stora dumhet lät man utlösa en folkomröstning, där alternativen var synnerligen oklara, vilket enbart gjorde ont värre.

Knappt hade sista rösten räknats, i den oklara folkomröstningen, innan den oduglige och dumme försteministern Tsipras insåg att enda alternativet för undvikande av statsbankrutt bestod i att tillmötesgå de, högst rimliga krav, som ställdes för förnyade lån och undvikande av det värsta av scenarior. I denna situation tog det folkvalda grekiska parlamentet sitt ansvar och gav sitt bifall till det nödvändiga.  

Det var i denna situation, som den hårdföra vänsterfalangen - ett kommunistiskt pack - synes ha drabbats av revolutionär hybris och planerat en statskupp. Det folkvalda parlamentets legitima beslut var för dessa kommunister ingenting värt. Att man sedan icke hade kraft att sätta sina illasinnade revolutionära planer i verket är en annan sak men det visar att det alltfort finns största anledning att misstro kommunisters respekt för folkstyret. Historien har med all önskvärd tydlighet visat att kommunister blott och bart önskar implementera sina egna samhällsmodeller till vad pris det vara må. Uppenbarligen skiljer sig icke de hårdföra grekiska kommunisterna i detta avseende från andra avskyvärda kommunister.

Kommunismen är i sanning värd att förakta och bespotta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar