onsdag 29 juli 2015

Monarkistisk utveckling i Ryssland


Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, med hedersvakt ur Ryska Östersjöflottan

I Ryssland pågår otvivelaktigt en utveckling där en position sökes för det Ryska Kejserliga Huset. Husets Överhuvud, Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, har förklarat som sin ståndpunkt att hon är villig att taga sitt residens i Ryssland, givet att det Kejserliga Huset erkänns såsom en officiell institution. Steg i denna riktning har observerats genom att regionrådet Petrov i Leningradregionen tillskrivit såväl Storfurstinnan som företrädare för det Romanovska Familjesällskapet. I denna kommunikation har föranstaltats om såväl legala förändringar som upplåtandet av ett kejserligt residens i Ryssland.


Storfurstinnan vid rekviem i Sankt Peter Paul katedralen i Sankt Petersburg där 5 års-minnet av Storfurstinnans moders, Storfurstinnan Leonidas, död högtidlighölls


Storfurstinnan nedlägger krans vid den okände soldatens grav i Novgorod

Att det Ryska Kejserliga Huset och dess Överhuvud anses som en kraft i Ryssland vittnar flerfaldiga besök från både Storfurstinnan och hennes son Storfurst Georg. Senast under juni månad besökte Storfurstinnan Sankt Petersburg, Novgorod och Kaliningrad (Königsberg). Här mottogs Storfurstinnan av såväl den Ryska Ortodoxa Kyrkan, som erkänner Storfurstinnan såsom det Kejserliga Husets Överhuvud, som den ryska statens representanter med guvernörer i spetsen. Ävenledes den ryska östersjöflottans befälhavare viceamiral Kravchuk tillhörde de som mottog Storfurstinnan.

Vid besöken lät Storfurstinnan förläna kejserliga ordnar och medaljer till den ryska statens representanter, till företrädare för den Ryska Ortodoxa Kyrkan samt till flerfaldiga andra som tjänar det Kejserliga Ryska Huset.


Storfurstinnan tar emot fartygschefen på fregatten Jaroslav den Vise

Sedan tidigare är Storfurstinnan beskyddare för den ryska fregatten Jaroslav den Vise i den ryska östersjöflottan. Vid ett besök på fregatten överlämnades en ikon. Dessförutan förlänades fartygschefen, örlogskapten Cherokov Sankt Nikolaus Undergörarens, orden. En kejserlig orden, som enligt dekret av 2001, får bäras på ryska uniformer. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar