söndag 19 juli 2015

Statsministern anmäld till Konstitutionsutskottet

I en anmärkning på detta Forum förliden gårdag noterades att Rikets statsminister, känd för sin stora tafflighet, givit sig ut på konstitutionella tassemarker i det att det visat sig att statsrådet Romson, som vid statsministerns anmälan till Riksdagen avseende de statsråd han kallat till sin ministär föregavs vara vice statsminister alls icke är hans ställföreträdare. Statsministern, den taffligaste statsminister Riket haft sedan ämbetet infördes, har således fört Riksdagen bakom ljuset. Icke ens i miljöpartiets riksdagsgrupp, där vreden nu synes vara betydlig, synes ha känt till de verkliga förhållandena.

Med största tillfredsställelse noteras nu att den ärade riksdagsledamoten, herr Ericson, anmält frågan till Konstitutionsutskottet. Till Sveriges Television framför herr Ericson följande:

"Jag tycker att det är väldigt viktigt att svenska folket och även omvärlden har klart för sig vem som företräder regeringen och leder regeringens arbete om inte statsministern kan göra detta. Åsa Romson är på regeringens hemsida utsedd till vice statsminister, och nu visar det sig att hon formellt inte är det. Så kan vi inte ha det"

Grunden för herr Ericssons anmälan är att statsministern icke varit tydlig med att en sedan decennier etablerad praxis, att vice statsministern ock är statsministerns ställföreträdare, frångåtts och att detta skett i det fördolda.

Det uppenbara syftet med statsministerns, i nämnda avseende ljusskygga, handlande torde vara att han hyser ett mycket begränsat förtroende för statsrådet Romson men icke vill att detta skall komma till allmänhetens vetskap. Förvisso hör statsrådet Romson till ministärens mest inkompetenta och oskickliga medlemmar, vilket icke vill säga lite, men detta faktum försvarar på intet sätt att statsministern för Riksdagen bakom ljuset. Det hela är oacceptabelt och tär givetvis ytterligare på statsministerns högst mediokra förtroende.

Måhända leder icke frågan till misstroendevotum, dock bör statsministern, känd för sin stora tafflighet, näpsas med en skarp och tydlig reprimand från Konstitutionsutskottet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar