fredag 17 juli 2015

Kriminalliberal dumhet

Den kriminalliberala dumhet, som naiva värderelativistiska liberaler och socialister förfäktat och som fortsätter att göra avtryck, får ibland de mest häpnadsväckande följder. Från Norge meddelas att straffången Breivik antagits att studera statskunskap vid Oslo Universitet. I sanning ett stort hån mot såväl hans offer som dessas anhöriga.

Den som begår brott av den karaktär straffången Breivik gjort sig skyldigt till måste, för rättsstatens anseende och för upprätthållandet av respekten för offren, ha ansetts förverkat alla medborgerliga rättigheter. Denne straffånge skall icke kräva det ringaste av det samhälle han skadat så gravt.

Rättsstaten har att tillse att det finns lagrum, som förhindrar att detta slag av vederstyggliga brottslingar någonsin mera får njuta frihetens sötma. Livstidsstraff utan möjlighet till benådning är i detta en nödvändighet.

Detta slag av straffångar skall behandlas korrekt men utan varje form av extravagans. Att, såsom nu synes ske i Norge, låta en vederstygglig straffånge ta samhällets utbildningsresurser i anspråk är befängt. Istället borde straffången Breivik beredas sunt kroppsarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar