torsdag 16 juli 2015

Ännu en akt i den grekiska tragedin avslutad

Efter midnatt, innevarande dato, förkunnade det grekiska parlamentet att de villkor, vilka utställts för erhållande av lån i syfte att undvika statsbankrutt, accepteras. Det arma grekiska folket är att gratulera till detta beslut, vilket i den katastrofala situation det vederstyggligt högröda och kommunistanstrukna socialistiska partiet Syriza försatt landet i uppenbart var enda vägen framåt. Tvivelsutan förde de kommunistanstrukna Syrizasocialisterna, vilka ock visade sig vara fullständigt förhandlingsodugliga, Grekland ur askan i elden. Ännu en gång har vi fått ett exempel på socialismens och socialisters stora oduglighet. Oförmågan att förstå tingens sanna natur, möjligheter och begränsningar - en oförmåga vilken allt sedan pamflettisten Marx dagar varit en av kommunismens och socialismens mest utmärkande egenskaper - ledde till ruin som överallt annars där kommunister och socialister försökt implementera sina verklighetsfrämmande principer.

Detta skedde efter det att den grekiske försteministern, den oborstade, oduglige och höginkompetente herr Tsipras, efter långa förhandlingar, under söndagen och natten till måndagen, efter mycket trixande och mixtrande äntligen nödgats att ta skeden i vacker hand. Den infantila och högnaiva socialistiska strategin om att ansvaret alltid är någon annans hade misslyckats och nått vägs ände.  

Beslutet togs icke utan vånda, vilket icke är att förvånas över då den dumme försteministern för blott en vecka sedan låtit genomföra en folkomröstning i syfte att avvisa ett förslag vars konsekvenser för Grekland synes ha varit lindrigare än de som nu uppkommer. Så många som trettio av det kommunistanstrukna socialistpartiets parlamentsledamöter gick emot den egne försteministern, som blott genom stöd från den mer verklighetsförankrade oppositionen erhöll erforderlig majoritet för sin proposition. Mer militanta vänsteranhängare, ett simpelt brottsligt pack, lät sig icke nöjas med fredliga protester utan kastade brandbomber och lät anställa annan oreda innan deras brottsliga framfart kunde stävjas av ordningsmakten.

Grekland tarvar nu mer än någonsin enhet. De verklighetsfrämmande idéer, som under fem månader störtat landet i ruin, måste nu skjutas åt sidan. Enda vägen framåt torde vara tillsättandet av en nationell samlingsregering, innehållande alla de krafter vilka ställt sig bakom de beslut som fattats. De lismande politikerna måste nu sätta Greklands framtid och välstånd före det tarvliga politiska spelet.

I detta krävs en kraft, som står över politiken och som kan representera hela folket oavsett vars och ens dagspolitiska inställning. Vi känner enbart en kraft av detta slag och det är Monarkin.

Det grekiska parlamentet bör således mycket skyndsamt återinsätta Konung Konstantin på den tron som rätteligen tillhör honom. Tvivelsutan har och det republikanska statsskicket - vilket splittrar och icke enar - en del i den grekiska tragedin. Denna anomali måste nu rättas.


Deras Kungliga Högheter Kronprins Paul, Kronprins av Grekland, Prinsessa av Danmark, och Kronprinsessan Marie-Chantel, Kronprinsessa av Grekland, Prinsessa av Danmark

Det grekiska Konungahuset, vilken sedan några år åter tagit sitt residens i Grekland, känner ett stort historisk ansvar för sitt lands öde och visar största intresse för landets brydsamma situation och utveckling. Detta framgår bland annat av en intervju med Hans Kunglig Höghet Kronprins Paul, Kronprins av Grekland, Prins av Danmark, i en intervju i televisionskanalen CNBC

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar