måndag 20 juli 2015

Ny Prins född i Hertighuset Sachsen-Coburg och Gotha


Deras Högheter Arvprins Hubertus, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, och Prinsessan Kelly, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertiginna av Sachsen 

Hertighuset Sachsen-Coburg och Gotha Hovförvaltning låter kungöra den glädjerika nyheten att Hennes Höghet Prinsessan Kelly, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertiginna av Sachsen, gemål till Hans Höghet Arvprins Hubertus, Prins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, nedkommit med ett gossebarn om morgonen den 15 juli. Den nyfödde Prinsen, vilken givits namnet Filip Hubertus Andreas Christian, erhåller enligt Huslagarna värdigheten Höghet och titlarna Prins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen. Då huslagarna stipulerar agnatisk arvsföljd efter förstfödslorätt är den nyfödde Prinsen nummer två i arvsföljden direkt efter sin fader Arvprins Hubertus. Den nyfödde Prinsens farbroder, Prins Alexander, blir härigenom nummer tre. Näst i tur står sedan det Bulgariska Konungahuset med Konung Simeon, som nummer fyra.

Hertighuset, vilket utgör vår högaktade Konungs möderneätt, är nära förbundet med vårt eget Konungahus och kontakterna mellan Husen är ymnigt förekommande. Arvprins Hubertus är Konungens kusinbarn vilket gör den nyfödde Prinsen till fyrmänning med Hertiginnan av Östergötland. Exempel på den nära relationen består däruti att Kronprinsessan är fadder för Arvprinsparets dotter, Hennes Höghet Prinsessan Katharina, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha, vilken föddes förlidet år. Vidare var Arvprinsen var en av gästerna vid Hertigen och Hertiginnan av Värmlands bröllop, vid vilket Arvprinsens gemål, på grund av sitt välsignade tillstånd, icke kunde närvara.

Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerligaste gratulationer till Deras Högheter Arvprins Hubertus, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, och Prinsessan Kelly, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertiginna av Sachsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar