söndag 19 juli 2015

Kronprins Alexander av Serbien 70 år

Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander II, Kronprins av Serbien, den Serbiska Tronens rättmätige arvtagare, fyllde den 17 juli 70 år. Hans Kunglig Höghet, som återvände från exilen till Serbien år 2000, spelade en viktig roll i övergången från vederstygglig kommunistisk diktatur till folkstyre. Genom sin närvaro bidrog han tvivelsutan till lugn och kontinuitet. Allt sedan sin återkomst deltar Hans Kunglig Höghet i såväl representationsuppdrag som vid statsakter i Serbien. Sedan 2001 har Hans Kunglig Höghet sitt residens i Kungliga Palatset i Belgrad. Hans Kunglig Höghet har ock synnerligen goda relationer till Europas Konungahus. En gammal och nära vän är vår egen högaktade Konung.


Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, med gemål Drottning Silvia, Drottning av Sverige mottas av deras Kungliga Högheter Kronprins Alexander II, Kronprins av Serbien och Kronprinsessan Katherine, Kronprinsessa av Serbien.

På födelsdagen hölls en middag i Vita Palatset, ett av de två palatsen i den den kungliga palatsanläggningen i Belgrad. Vid denna middag deltog vår högaktade Konungapar, Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, med gemål Drottning Silvia, Drottning av Sverige.


Från middagen i Vita Palatset, i förgrunden Kronprins Alexander II och Konung Carl XVI Gustaf

Förliden gårdag, den 18 juli, hölls så stor galamiddag på terrassen framför Kungliga Palatset. Bland många höga gäster märktes Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, med gemål Drottning Silvia, Drottning av Sverige, Deras Majestäter Konung Simeon, Konung av Bulgarien, med gemål Drottning Margarita, Drottning av Bulgarien, Hans Höghet Furst Albert, Furste av Monaco, Hennes Majestät Drottning Sofia av Spanien, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Margarita, Kronprinsessa av Rumänien, med gemål Prins Radu, Prins av Rumänien, Hans Kunglig Höghet Prins Nikolaus, Prins av Montenegro och Deras Kungliga Högheter Prins Ludvig, Prins av Baden, med gemål Prinsessan Marianna av Baden. Ock medlemmar av den serbiska statsledningen, med Försteministern herr Vucis, i spetsen. Vidare deltog den serbiska kyrkans överhuvudHans Helighet Irinej, Ärkebiskop av Pec, Metropolit av Belgrad och Karlovac och Serbisk Patriark.


Från galamiddagen, i förgrunden Serbiens Kronprinspar och Sveriges Konungapar


Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander II, Kronprins av Serbien, tar emot Hans Kunglig Höghet, Prins Nikolaus, Prins av Montenegro, det montenegrinska Konungahusets huvudman och rättmätig arvtagare till Montenegros tron


Deras Kungliga Högheter Kronprins Alexander II, Kronprins av Serbien och Kronprinsessan Katherine, Kronprinsessa av Serbien,  tar emot Deras Majestäter Konung Simeon, Konung av Bulgarien och Drottning Margarita, Drottning av Bulgarien

Vid galamiddagen höll Hans Kunglig Höghet följande tal:

"Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, Eders Höghet, Eders Excellenser, Erders Helighet, Högt vördade Pastorer, Imamer och Effendis, Edra Lorder, Mina Damer och Herrar, tack för att Ni kom till min födelsedag. Jag är så glad att se Er alla här i kväll hemma hos mina förfäder. I det land som skapades av mina förfäder och mina landsmän. I staden som blev vår huvudstad för sex år sedan.

Nu, då jag uppnått sjuttio års ålder, är det ett gott tillfälle att blicka tillbaka över de senaste decennierna.

För någon som genom en ödets nyck och historia, föddes i exil, som förklarades en fiende till staten som en tvååring. Att förunnas fira min sjuttionde födelsedag, slutgiltigt återupptagen av mitt fäderneland, i mitt hem, med min familj och med folk och vänner från hela världen, utgör ett känsloladdat ögonblick, något som jag har önskat hela mitt liv. Jag tackar Gud för det, men är ock skyldig ett tack till många av Eder som ikväll hedrar detta firande. Ock till dem som tyvärr icke längre är med oss, men vars själar aldrig kommer att lämna oss, liksom till dem som är med oss ​​i sina tankar i kväll, med sina många lyckönskningar och förhoppningar om en förtröstansfull framtid.

Vi har tillsammans stridit för rättvisa, demokrati, mänskliga rättigheter, frihet, respekt för allas religion, etniskt ursprung, för ett land av jämlika medborgare, som är likställda med och respekterade av andra länder, för ett samhälle i fred, harmoni och framsteg.

Ikväll, omgiven av min min familj och och min ätt, tackar jag min gemål och våra barn för deras kärlek och stöd. Jag tackar mina släktingar och vänner från alla de Konungahus som genom sin närvaro och sina lyckönskningar ärat mig. Jag tackar varmt vår Försteminister Herr Aleksandar Vucic och staten Serbiens höga tjänstemän, företrädare för kyrkor och religiösa samfund, diplomatiska kåren och till alla er som gör denna kväll oförglömlig, och - framför allt - till vårt folk vilket jag är innerligt glad att tillhöra.

Från Karadjordje till mig finns det en kontinuitet i att tjäna folk och fosterland. Så huset Karadjordje består utgör äran att tjäna folket och fosterlandet en obestridlig plikt, skyldighet och ansvar, eftersom vi är sprungna ur folket, och detta faktum borgar för att vår plikt uppfylles.

Jag står i stor tacksamhetsskuld till min gemål för hennes kärlek, arbete och dagliga engagemang, och för denna speciella födelsedag.

Jag tackar min personal och alla som inte sparat någon möda att möjliggöra denna galamiddag.

Tack, Gud välsigne Eder och låt kärleken förena Eder alla."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar