onsdag 9 januari 2013

Okristerlig biskop

I en debattartikel, publicerad den 8 januari i Svenska Dagbladet, låter Hans Högvördighet Biskopen av Skara, Åke Bonnier, framföra de mest häpnadsväckande ställningstaganden som till den grad strider mot den Hilga Skrifts ord och mening att Hans Högvördighet i nämnda avseende dessvärre måste betraktas såsom rent okristerlig.

Sammanhanget är att fotografen Ohlson Wallin, ökänd snuskfotograf och skändare av den sanna kristna läran, låtit förfärdiga ett alster, som hon kallar "en altartavla", såsom "gåva" till Skara domkyrka. Nämnda alster, uppenbart syftande till att väcka publicitet för fotografens mot den Heliga Skrift stridande åsikter, är avsett att användas i ett högts tvivelaktigt televisionsprogram, benämnt "Konstkuppen". Alstret är tänkt att användas vid "vigslar" (SIC!) mellan samkönade personer, och synes även ha insmugglats för att nyttjas i ett mediaregisserat spektakel av nämnda slag.

Förvisso har kyrkonämnden vägrat att ta emot nämna alster, som förhärligar ett syndigt och mot den Heliga Skrift stridande, homosexuellt levnadsätt. Beslutet, att neka emottagandet av alstret, försvaras förvisso av Hans Hövördighet men sorgesamt nog, och på ett högst anmärkningsvärt sätt, motiverar Hans Högvördighet ställningstagandet utifrån ett administrativt och konstnärlig utgångspunkt men icke från det självklara och mest naturliga av alla argument, nämligen att motivet strider mot grundläggande kristna trossatser.

Icke nog med Hans Högvärdighet nöjer sig icke med sina grumliga motiveringar utan ger sig ock in i ett rent försvar av ett homosexuellt levandssätt, såsom om detta vore något som skulle kunna omfattas av Kristendomen. Låt oss citera Hans Högvördighets förfärliga och och högst okristliga ståndpunkt såsom den uttryckes i nämnd artikel:

"Det är just detta som är finessen. Alla som vill gifta sig i kyrkan ska behandlas lika. Att frångå den principen skulle inte gynna någon, inte heller HBTQ-rörelsen.

Så när man tackar nej till en särskild altartavla är det inte ett uttryck för homofobi. Det är tvärt emot ett tecken på att alla, oavsett sexuell identitet, är inneslutna i Guds kärlek och är välkomna att vara en del i kyrkans gemenskap som den man är skapad till."

Hans Högvördighet, vars lärosatser i detta avseende helt synes utgå från tidens nycker och icke har det ringaste stöd i den Heliga Skrift, borde i sanning besinna sig och istället för att breda ut sina märkliga åsikter i en debattartikel ägna sig åt studiet av den Heliga Skrift. I detta sammanhang borde Hans Högvördighet, såsom ledning, nyttja av hedervärda Missionsprovinsens allvarliga och synnerligen välgenomarbetade ställningstagande i frågan. Detta ställningstagande, "Äktenskapet i bibliskt perspektiv", författat av Missionsbiskop Arne Olsson, inleds såsom följer:

"Gud skapade människan till sin avbild, Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 1 Mos.1:27. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. 1 Mos 2:24. Jesus hänvisar till detta i Matt.19:5: Har ni inte läst, att skaparen redan i begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru.

Aposteln Paulus skriver i Ef. 5:31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött.

Ursprungsordet om äktenskapet från 1 Mos. 2 förs vidare av Jesus och av hans apostel. Det gäller äktenskapet mellan en man och en kvinna. De förenas och blir ett kött. Så är de inte mer två utan ett kött. Detta är Guds ords tydliga undervisning. Inte underligt att Hebreerbrevets författare uppmanar oss:

Äktenskapet skall hållas i ära. (Hebr. 13:4)."

Om icke Hans Högvördighet Biskopen av Skara besinnar allvaret i ovanstående ord finns inget annat för honom än att skyndsamt nedlägga sin kräkla och avtaga sin mitra.

Bevare oss för prelater av tidens nyck, som icke förstår det mest grundläggande innehållet i vår Kristna Lära. 

6 kommentarer:

 1. Denna biskop tycks helt enkelt vara gudsförnekare. För mig är det underligt. Det är som om en officer hade varit pacifist ungefär.

  SvaraRadera
 2. Herr Rune,
  Jag skulle icke säga att denne prelat är gudsförnekare MEN han aktar icke Guds Ord och är därför att anses såsom okristerlig. Under starkt inflyamde av tidens nycker definieras en gudsbild som vare sig har förankring i den Heliga Skrift eller i den kyrliga tradtionen. Den lära, som nämnde prelat förfäktar, är därför icke annat än en vederstygglig villolära som icke kan göra anspråk på att kalla sig kristen.

  SvaraRadera
 3. Förfallet påminner om tidigare perioder i kyrkohistorien.

  Ja, det är uppenbart att han inte aktar Guds ord.

  SvaraRadera
 4. Humanist, Ateist och Republikan25 januari 2013 10:43

  Biskopen kanske är humanist? Detta är ju ett väldigt tydligt tecken på humanism.
  Det är också ett tydligt tecken på att det finns en stor konflikt mellan den "rätta" kristna läran och humanism.
  Den kristna läran exkluderar människor och förskjuter dom från kyrkan. Humanismen står för mänsklighet mot ALLA människor oavsett tro, hudfärg, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Det gör INTE den kristna tron.

  SvaraRadera
 5. Tecknaren av ovanstående kommentar har uppenbarligen icke förstått vad en religion är. En en religion utgår från en lära och i kristendomens fall är detta den Heliga Skrift, där vår fulla övertygelse är att detta är Guds Ord. Den kristne har därför att hålla sig till detta alldeles oavsett.

  Bekänner man sig icke, på väsentliga punkter, till denna lära kan man icke med fog kalla sig kristen. Nämnde biskop hyllar homosexualiteten medan den Heliga Skrift, på flerfaldiga ställen, är tydlig med att ett homosexuellt levnadssätt är en styggelse. Således är biskopen okristerlig i detta avseende. Svårare än så är det icke men måhända är detta icke alldeles enkelt att förstå för en materialist, som i värderingsfrågor, utgår från värdenihilism.

  Sedan vill jag med skärpa vända mig emot det oriktiga och närmast tarvliga påståendet "Den kristna läran exkluderar människor och förskjuter dom från kyrkan". Nämnda utlåtelse vittnar på en i det närmaste obrigripligt stor okunskap om innehållet i Evangelierna. Vår Frälsare förskjuter ingen och tar emot alla som tror på honom. Minns rövaren på korset [Lukas 23:42-43]:

  "42. Sedan sade han [rövaren]: "Jesus, tänk på mig, när du kommer i ditt rike."

  43. Han svarade honom: "Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset." "

  I detta sammanhang må ock påminnas om Galaterbrevet 3:28:

  "Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus."

  Att utifrån ovanstående tala om en uteslutande Kristendom är rent befängt.

  SvaraRadera
 6. Det du bortser ifrån är att Kristendomen skapades först efter att Jesus drog tillbaka till Gud.
  Kristendomen har skapats i dyrkan av honom och kapitalt misslyckats med att leva efter hans goda intentioner.
  Du gör misstaget att tro att alla som bekänner sig till kristendomen lever efter Jesus ord.
  Det är naivt men också typiskt för troende kristna.

  SvaraRadera