måndag 9 december 2013

Att sopa framför egen dörr

Att sopa framför egen dörr innan man dristar sig att ha synpunkter på någon annans eventuella smuts och brist på renhållning är en synnerligen god regel. Denna regel är uppenbarligen icke känd för redaktör Lindeborg, kulturredaktör på Aftonbladet, som förfastar sig över att statsminister Reinfeldt, för övrigt tillsammans med Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, kommer att representera vårt land på herr Mandelas begravning i Sydafrika. Orsaken till redaktör Linderborgs indignation synes vara att några av statsminsterns företrädare, för 30 år sedan då statsministern var i tjugoårsåldern, måhända uttalat sig korttänkt och rent dumdristigt om situationen i Sydafrika. Hur statsministern skall läggas till last för detta är en gåta och har endast sin förklaring i att redaktör Linderborg icke, i sin stora och vederstyggliga ohederlighet, nyttjar den ogiltiga argumentationsmetoden "guilt-by-association".

Innan redaktör Linderborg skriver någon på näsan och begär ursäkter vore det på sin plats att redakören något reflekterar över sin egen politiska vandel.

Redan år 1981 inträdde redaktör Linderborg i Kommunistisk Ungdom, ungdomsorganisation till Vänsterpartiet Kommunisterna. Vid denna tid hade vårt lands kommunistparti nära och kära relationer med de repressiva kommunistiska förtryckarregimerna i Sovjetunionen och Östeuropa. Tyranniet Nordkorea lovordades och diktaturen Kuba höjdes till skyarna samtidigt som allsköns socialistiska förtryckarregimer i den så kallade "tredje världen" sågs som föredömen medan verkligheten var att de genom socialistiska experiment ruinerade redan fattiga nationer.

Vidare vet vi att redaktör Linderborg, från sin plats på Aftonbladets kultursida, gång efter annan med största möda propagerar för och träder i försvar för kommunismen. En lära, som enligt historiens entydiga dom, alltid lett till förtryck och människoförakt. Icke ens rörande en av historiens värsta massmördare, tyrannen Stalin, förmår redaktör Linderborg att helt ta bladet från munnen.

Så ynkligt och så kränkande mot alla de miljontals människor, som fallit offer för kommunismens våldsamma förtryck!

Med vilken rätt kan redaktör Linderborg, utifrån de sakförhållanden som kortfattat beskrivs ovan, kritisera och begära ursäkter från statsministern för något han icke varit delaktig i?

Redaktör Linderborg borde börja med att sopa bort den kommunistiska lort och smuts som hon har framför sin egen dörr innan hon begär något av andra.

Redaktör Linderborg borde i sanning skämmas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar