lördag 7 december 2013

Herr Eriksson spottar på Konstitutionen

Den fråga där talmannen, utifrån en juridisk bedömning av Riksdagsordningen, funnit att ett yrkande rörande rikshushållningen icke kan tas upp har nu nått konstitutionsutskottets bord. Då vår, i detta avseende ynkligt fattiga, Konstitution icke innehåller någon Författningsdomstol är det lismande politiker, förblindade av politisk egennytta, i konstitutionsutskottet som har att avgöra tolkningen av Riksdagsordningen. I detta sorgesamma exempel blandas lagstiftande makt med dömande makt på ett sätt som är största skam för en rättstat.

Saken blir icke bättre av att ordföranden i konstitutionsutskottet, den i fråga om konstitutionella principer fullständigt okunnige, herr Eriksson menar att talmannen bröt mot praxis genom att besluta i enlighet med den utlåtande som lämnats av Riksdagens jurister, det vill säga av sakkunskapen. Herr Eriksson, en lismande politiker utan sakkunskap, avslöjar här sitt förakt för Konstitutionen genom att avvisa en juridisk tolkning av densamma.

Det är högst upprörande att den institution, konstitutionsutskottet, som har som uppdrag att tolka Konstitutionen spottar på densamma. Den juridiskt okunnige, ja här torde vi kunna gå så långt att vi säger fullständigt juridiskt och konstitutionellt obildade, herr Eriksson är genom sitt agerande en stor skam för både Riksdag och det utskott han satts att leda.

En översyn av Konstitutionen i avsikten att förse densamma med en Författningsdomstol är synnerligen angelägen. Regeringen bör ofördröjligen föranstalta om inledande av detta synnerligen viktiga och för rättstaten fundamentala arbete.
 

3 kommentarer:

 1. Jag har påpekat det många gånger att åsidosättandet av de grundläggande maktdelningspriciperna ii 2974års regeringsform skapat en i det närmaste 4årig politikerdiktatur, ett proletariatets diktatur.
  Dels detta fallet ang. budget voteringen liksom avskedes kraven på justiterådet Lambertz avgång från folkvalda politiker. Det borde komma internationell kritik mot detta förfarande.

  Omeddelbart bör KU:s granskande och "dömande" uppgifter överföras till högsta domstolen. Sedan bör konungen få åter sin verkställande roll.

  SvaraRadera
 2. skall stå 1974års regeringsfom

  SvaraRadera
 3. Ber att få instämma i ovanstående kloka ord som ytterligare belyser bilden av vår bristfälliga Konstitution, en Konstitution som icke är värdig en rättsstat.

  SvaraRadera