måndag 23 december 2013

Gratulationer på Högtidsdagen

Från detta Forum framföres de allra vördsammaste och hjärtinnerligaste gratulationer till vår högt aktade Drottning, Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, på hennes 70:e födelsedag.


Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning

Vår Drottning har nu funnits vid Konungen icke mindre än 37 och ett halvt år. För den yngres generationens medborgare har Drottningen alltid funnits där. Den stora skicklighet med vilken Drottningen utför sitt värv har lett till största respekt och aktning i breda folklager. Drottningens betydelse för Monarkin, dess bevarande och dess stärkande, kan icke överskattas.

Under den tidsepok, 1970-talets första hälft, då Konungen lärde känna Drottningen för att såsmåningom äkta henne fanns illasinnade som inget hellre ville än att störta Monarkin över ända. Konungens högt aktade farfader, Hans Majestät Konung Gustav VI Adolf. med Guds nåde Sveriges Götes och Vendes Konung, Hertig av Skåne, lade genom i sin konungagärning grunden före bevarandet av Monarkin i en tid som blev allt med urartad och värdenihilistisk. Denna uppgift har sedan fullföljts av vår nuvarande Konung som i Drottningen har haft det största stöd.

Genom att äkta Drottningen anslöt ock Konungen till den kosmopolitiska sedvanan att hämta sin gemål utanför landets gränser. Detta har betytt mycket för relationerna till de länder vilka Drottningen räknar som sina hemländer, Förbundsrepubliken Tyskland och Brasilien.

Drottningens djupt engagerade insatser på humanitetens område, för handikappade och för utsatta barn, är ock värd den allra största aktning.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Gud bevare Drottningen!

Leve Drottningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar