måndag 31 oktober 2011

Gratulationer på 95 årsdagen

Greve Carl Johan Bernadotte af Wisborg

Från detta forum framföres i ödmjukhet de allra hjärtinnerligaste gratulationer till den Kungliga Familjens äldste manlige medlem Greve Carl Johan Bernadotte af Wisborg, Kommendör med Stora Korset av Nordstjärneorden, Riddare av Elefantorden, född Prins av Sverige och förutvarande Hertig av Dalarna, på hans 95:e födelsedag.

Greve Carl Johan Bernadotte af Wisborg med maka Grevinnan Gunilla Bernadotte af Wisborg, född Grevinna Wachmeister af Johannishus

Greven är en högt aktad medlem av den Kungliga Familjen och deltar, sin höga ålder till trots, alltfort i familjehögtider av olika slag. Således deltog Greven i firandet av vår högaktade Konungens 65:e födelsedag förliden vår och var ock en av de mest förnämsta gästerna vid det storartade Tronföljarbröllopet. Det synes som att såväl Konungen som Kronprinsessan står Greven nära.

Greve Carl Johan Bernadotte af Wisborg med maka Grevinnan Gunilla Bernadotte af Wisborg, född Grevinna Wachmeister af Johannishus, i samband med Tronföljarbröllopet förutvarande år.

I samband med sitt först giftermål 1946 med Kerstin Wijkmark förlorade Greven enligt Succetionsordningen arvsrätten till tronen och därmed enligt hävd förbundna titlar såsom Kunglig Höghet, Prins av Sverige samt Hertig av Dalarna. Giftermålet gillades icke av Konung Gustaf V men här må för tydlighets skull framhållas, vilket populärlitteraturen ibland totalt missuppfattat, att Greven skulle fått avlägga sina titlar även om äktenskapet vunnit Konung Gustaf V's samförstånd. Successionsordningen vid denna tid stipulerade att arvsberättiga person icke fick ingå äktenskap med enskild svensk mans dotter, vilket var fallet. I det fall Konung Gustaf V gillat giftermålet kunde Greven, likt sin farfaders broder Prins Oscar, tilldelats titeln Prins.

Storhertiginnan Charlotte av Luxemburg upphöjde den 2 juli 1951 dåvarande herr Carl Johan Bernadotte till Greve Carl Johan Bernadotte af Wisborg. Samma upphöjelse vederfors Grevens broder, dåvarande herr Sigvard Bernadotte samt Grevens kusin, dåvarande herr Lennart Bernadotte. Titeln är ärvtlig på manssidan och skapades först för Grevesn farfaders broder Prins Oscar Bernadotte den 2 februari 1892. I detta sammanhang må nämnas att Storhertiginnan Charlotte var halvsyssling med Konung Gustaf VI Adolf.

Greven tillhör de sista som har nära blodsband med historiska personer från tiden före det första världkriget. Exempelvis är Greven enda kvarlevande barnbarns barn till Drotting Victoria, Drottning av Storbrittanien och Irland, Kejsarinna av Indien. Studerar man Grevens antavla fyraled bakåt finner man icke mindre än 11 regerande furstar, en kejsare, tre konungar, en regerande drottning, två storhertigar två hertigar samt en regerande furste enligt följande sammanställning:

Första ledet

Grevens fader Konung Gustaf VI Adolf, Sveriges Konung, Hertig av Skåne

Andra ledet

Grevens farfader Konung Gustaf V, Sveriges Konung, Hertig av Värmland

Tredje ledet

Grevens farfaders fader Konung Oscar II, Sveriges och Norges Konung, Hertig av Östergötland

Grevens farmoders fader Storhertig Fredrik II, Storhertig av Baden

Grevens morfaders moder Drottning Victoria, Drottning av Storbrittanien och Irland Kejarinna av Indien

Fjärde ledet


Grevens farfaders farfader Konung Oscar I, Sveriges och Norges Konung, Hertig av Södemanland


Grevens farfaders morfader Furst Vilhelm, Furste av Nassau-Weilburg, Hertig av Nassau


Grevens farmoders farfader Storhertig Leopold, Storhertig av Baden


Grevens farmoders morfader Kejsar Vilhelm I, Tysklands Kejsare, Konung av Preussen


Grevens morfaders faderfader Hertig Ernst I, Hertig av Sachsen-Coburg och Gotha


Grevens modermoders morfader Hertig Leopold IV, Hertig av Anhalt-Dessau

1 kommentar:

  1. En mycket intressant redogörelse av Grevens anfäder och vidare en i övrigt trevlig artikel om dagens jubilar!

    SvaraRadera