tisdag 15 oktober 2013

Nederländernas Konung har avlagt besök

Förliden gårdag avlade Hans Majestät Konung Vilhelm Alexander, med Guds Nåde, Konung av Nederländerna, Prins av Oranien-Nassau, etc. etc. etc, och hans gemål Hennes Majestät Drottning Maxima, Prinsessa av Nederländerna, Prinsessa av Oranien-Nassau, ett officiellt besök i vårt land. Besöket kan ses såsom en del av den Konung Vilhelm Alexanders tillträde där han besöker övriga Monarker i Europa vilket synes vara en synnerligen klok och god ordning.

I detta sammanhang må nämnas att Konungariket Nederländerna består av fyra stater vilka utgörs av Nederländerna, Curacao, Aruba och Sankt Martin.


Sveriges och Nederländernas Konungapar samt Sveriges Tronföljarpar.

Vid besöket togs de höga gästerna emot av vårt högaktade Konungapar, Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, och Drottning Silvia, vårt högaktade Tronföljarpar, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, och Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, samt Hans Kunglig Höghet Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland. Efter överläggningar mellan Monarkerna vidtog lunch.


Statsminister Reinfelt med det nedrländska Konungaparet.

Senare vidtog besök och överläggningar med såväl Riksdagens talman, herr Westerberg, som med statsminister Reinfelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar