fredag 25 oktober 2013

Monarkins oöverträffade kontiniutet

 
Deras Kungliga Högheter Hertigen av York (sedermera Konung Georg V),  Fursten av Wales (sedermera Konung Edvard VII),  Hennes Majestät Drottningen och Kejsarinnan samt Prins Edvard av York (sedermera Konung Edvard VIII).


 
Deras Kungliga Högheter Prins Georg av Cambridge, Hertigen av Cambridge, Fursten av Wales samt Hennes Majestät Drottningen.

Ovan visas tvenne fotografier, båda utvisande fyra generationer av Monarker och blivande Monarker. Det övre fotografiet föreställer den blivande Konung Edvard VIII dop år 1894 medan fotografiet togs under förliden onsdag i samband med dopet av Prins Georg av Cambridge. Konung Edvard VIII var den nuvarande Drottningens faderbroder.

Drottning Victoria tillträdde sin Regering år 1837, mänskligt att döma är det alls icke otänkbart att Prins Georg av York kommer att vara Storbritannien Monark så länge som 250 år efter Drottning Victorias trontillträde. Detta är ett synnerligen gott åskådningsexempel på den oöverträffade och enastående kontinuitet, som Monarkin skänker en statsbildning.

Storbritannien har under nämnda period drabbats av flerfaldiga krig och ofärd men dess inre styrka och stabilitet har varit orubblig. Inga förödande revolutioner har drabbat landet, likt de i Tyskland och Ryssland, utan Storbritannien har allt sedan 1600-talet kunnat utveckla den styrelseform där såväl Monarken som Parlamentet utgör de absoluta fundamenten. Det hela visar på Monarkins stora styrka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar