lördag 8 mars 2014

Deklaration från det Kejserliga Ryska Husets Överhuvud rörande de tragiska händelserna i Ukraina.


Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, Det Kejserliga Ryska Husets Överhuvud.

I en deklaration, given i exilresidenset i Madrid den 21 februari innevarande år, låter Överhuvudet för det Kejserliga Huset, Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, tillkännage följande:

"Från Överhuvudet för det Kejserliga Ryska Huset
H.K.H. Storfurstinnan Maria av Ryssland
Angående de senaste händelser i Ukraina

De tragiska händelser som timat i Ukraina fyller Oss med en outsäglig smärta och sorg. Då Vi för icke så längesedan, besökte den antika staden Kiev - vaggan för en slavisk stat - och det ärorika och heroiska Krim, fylldes vi av största glädje över att se hur ukrainare av olika etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, samt olika social och politisk tillhörighet, levde under fred och harmoni.

Nu upplever Ukraina en situation av omvälvningar som endast kan jämföras med de ödesdigra händelserna under revolutionen. Och historien har visat att ingen revolution har fört lycka till någondera av de som deltar i densamma.

Vi ber om vila för själarna hos alla dem som förlorat sitt liv i dessa händelser, för ett skyndsamt tillfrisknande av de skadade och för ett slut av våldet.

Vi manar alla medborgare i Ukraina, oberoende av deras politiska tillhörighet, att icke förglömma att de alla är söner och döttrar av ett gemensamt Fädernesland och att icke tillåta att deras gemensamma Fädernesland förs in i ett inbördeskrig där bröder mördar bröder. 

Av omsorg för den ukrainska statens integritet och enheten för dess folk, bör ingen på något sätt eller under några omständigheter ge efter för frestelsen att ge sig in i hämnd eller vedergällning. Må vi alla minnas orden från den helige kunglige bäraren av lidandet, Kejsar Nikolaus II :

"Ondska kan inte besegra onda , blott kärlek kan"

H.K.H. Storhertiginnan Maria av Ryssland
givet i Madrid den 8:e februari 2014"


Alla de som är delaktiga i den sorgesamma situationen i Ukraina bör med största allvar begrunda Storfurstinnans deklaration. Om situationen i Ukraina hanterats utifrån de viktiga principer som framförs i deklarationen hade vi idag icke behövt att beskåda de synnerligen allvarsamma bekymmer som såväl Ukraina som Ryssland befinner sig i.

Monarkin har i detta en roll, det krävs en institution som kan verka över den splittring som sås av  politiker vilka saknar förmågan att se verkligheten och som blott och bart beskådar samma verklighet från de snävaste av perspektiv. Monarkins roll är icke att ersätta politiken utan att utgöra en institution, som är gemensam för alla innebyggare i en statsbildning oavsett politisk tillhörighet. Det bär detta ansvar som Storfurstinnan tar genom den nyligen utfärdade deklarationen.

Må den dag icke vara avlägsen då Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, kan bestiga tronen som Rysslands Kejsarinna och därigenom bidraga till fred och harmoni såväl mellan Rysslands många innebyggare, av olika bakgrund, som med grannländer.

Leve Monarkin!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar