lördag 29 mars 2014

Ett kommunistisk tyrrani

Förenta Nationernas Kommission för Mänskliga Rättigheter har nu tagit bladet från munnen och utfärdat en synnerligen kraftig resolution mot en av världshistoriens allra grymmaste och mest avskyvärda tyrannier, den kommunistiska implementationen Nordkorea. Läsningen av den rapport på vilken resolutionen bygger griper djup in i hjärterötterna när det kommunistiska förtryckets verkliga implikationer redovisas. Kommunismen är i sanning vedervärdig!

Rapporten, som talar om "obeskrivliga grymheter" fastlägger med all önskvärd tydlighet att ansvaret för de mångfaldiga brott mot mänskligheten, som begås dagligen, ligger hos den högsta ledningen och att allt utgår från medvetna och konkreta beslut. Ytterst ansvarig är således den vederstygglige och blodbesudlade snorvalpen Kim Jung Un, vilken inte synes lämna någon möda ospard för att än mer utveckla det förtryck, som hans farfader, den grymme tyrannen och plågoanden Kim Il Sung etablerade och hans fader, folkmördaren Kim Jong Il, ytterligare befäste.

I den mer än 400 sidor långa rapporten noteras:

"Allvaret , omfattningen och arten av dessa kränkningar avslöjar en stat som inte har någon motsvarighet i den moderna världen".

Denna kommunistiska implementations grymhet är total och allomfattande. Rapporten berättar:

"Dessa brott mot mänskligheten innebär utrotning , mord , slaveri , tortyr , fängelse , våldtäkt , tvångsaborter och annat sexuellt våld , förföljelse på politiska, religiösa , ras-och köns grunder tvångsförflyttning av befolkningar , den påtvingade försvinnanden av personer och den omänskliga handling av medvetet orsakar långvarig svält ".

Rapporten svävar icke på målet när det konstateras:

"Det finns en nästan fullständig förnekelse av rätten till tankefrihet , samvetsfrihet och religionsfrihet , liksom för rätten till åsikts -, yttrande- , informations-och föreningsfrihet"

"Nyckeln till det politiska systemet är den stora politiska och säkerhetsapparat som strategiskt använder övervakning , tvång , rädsla och straff för att hindra uttryck för alla oliktänkande . Offentliga avrättningar och påtvingade försvinnanden till politiska fångläger fungera som det ultimata sättet att terrorisera befolkningen till underkastelse".

"De obeskrivliga grymheter som begås mot fångar i Kwanliso politiska fångläger liknar fasor i de läger som totalitära stater etablerade under det tjugonde århundradet. De institutioner och tjänstemän som är involverade är behöver icke stå till svars för sina grymheter. Straffrihet råder ."

Ingen i den fria världen torde ens i sin vildaste fantasi kunna föreställa sig detta kommunistiska förakt för människan och individen innebär. Totaliteten i det kommunistiska förtrycket varför rapporten klart deklarerar att Nordkorea "visar mångfaldiga av de attribut som karaktäriserar en totalitär stat". Det råder intet tvivel om att den blodbesudlade snorvalpen Kim Jung Uns regim i grymhet icke ligger efter vare sig tyrannerna Hitler eller Stalin.

Det borde vara självklart att för varje människa i den fria världen att ta avstånd från de ohyggligheter som sker i Nordkorea. Så är dock icke fallet. I vårt land försvarar de kommunistiska partierna Sveriges Kommunistiska Parti, en i och för sig nästan borttynad sekt, och Kommunistiska Partiet, med folkmördaren Stalin som husgud, folkmordet i Nordkorea. Bland sistanämnda parti finns flera så kallade "kulturpersonligheter", bland annat taskspelaren Wolter, vilka icke sällan får stort utrymme i media. Nämnas kan att det på Kommunistiska Partiets vedervärdiga forum på internätet tillhandahålles en röstuppläsning av partiprogrammet, där folk- och massmördaren Stalin hyllas. Röstuppläsningen görs av taskspelaren Wolter.

Icke heller vårt före detta kommunistparti, det så kallade Vänsterpartiet, är fritt från smuts och solk när det gäller folkmordets Nordkorea. Under en lång period i partiets solkiga och människofientliga historia hyllades regimen i Nordkorea på mångfaldigt sätt. Beundran för plågoandarna i Pyongyang manifesterades bland annat med resor. En av de som deltog i resor, där man mötte och hyllade tyrannen Kim Il Sung, var herr Måbrink vilken alltfort är högst verksam i Vänsterpartiet där han bland annat representerar nämnda parti i Blekinge läns landsting. Efter ett besök i Nordkorea uttalade sig herr Måbrink på följande sätt:

"Jag har hört talas om Juche men inte riktigt förstått dess innebörd. Nu förstår jag vilken betydelse som denna idé haft och har för landet. Självtilliten har möjliggjort den snabba utvecklingen. Det betyder att folket har förstått dess innebörd och att de också ställt upp helhjärtat tillsammans med kamrat Kim Il Sung."

Att Vänsterpartiet ännu låter sig representeras av en person som så till den milda grad stött ett tyranni är betecknade och säger något om partiets sanna jag. Det hela är fullt likvärdigt med att något annat parti, bland sina förtroendevalde, skulle haft en person som personligen hyllat tyrannen Hitler. 

Likt varje historiskt exempel, där man sökt implementera kommunismen, har det hela i Nordkorea fullständigt gått överstyr. Implementation av ett samhälle utifrån endimensionella marxistiska principer leder ofelbart till katastrof och outsägligt mänskligt lidande. Allt sedan de första försöken efter den tragiska oktoberrevolutionen 1917 har kommunismen varit intimt och nära sammanbunden med största omänsklighet vilken har sin egentliga grund i den kommunistiska kollektivismens fullständiga förkastanande av respekten för individen och människolivet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar