måndag 13 januari 2014

Skammens parti

Det före detta kommunistpartiet, det så kallade Vänsterpartiet, har återigen visat att någon renhållning, värd namnet, gentemot avskyvärda vidriga åsikter icke existerar. Knappt har klubban fallit i avslaget rörande unge herr Allards uteslutning, bland annat motiverad av att nämnde revolutionäre kommunist jämfört socialdemokraterna hedervärde ordförande Löfven med tyrannen Hitler, innan man för öppen ridå åter visar att unge herr Allards oförskämda och skamliga åsikter alls icke är något perifert och isolerat.

I ett synnerligen osmakligt och avskyvärt inslag inför hela kongressen låter man en skådespelerska, en fru Petrén verksam vid Stockholms stadsteater, framföra något som på ett högst tramsigt och infantilt sätt benämnes "Valpepp". I nämnda så kallade "Valpepp" anklagas rikets folkvalda regering för att vara värre än nazismen. Hur lågt kan detta vederstyggliga före detta kommunistparti falla i sin skamliga argumentation?

Uppenbart är att det inom det vederstyggliga före detta kommunistpartiet finns djupt utbredda föreställningar om att alla som icke delar partiets extermsocialistiska och av kommunistiskt tankegoda förpestade ståndpunkter betecknas såsom antingen "facister" eller "nazister". Framträdandet introduserades av en hög företrädare för det förre detta kommunistpartiets, kommunikationschefen Mattsson. Att ifrågavarande skamlighet helt visst utvalts och introducerats av en hög företrädare partiet, kommunikationschefen Mattsson, är ytterligare ett bevis på att det skedda på intet sätt är något misstag.

Detta parti, som icke på allvar förmår att taga avstånd från sin smutsiga och solkiga historia, där folk- och barnamördare lovprisats och där man gått främmande makts ärenden, borde på ett mycket bättre sätt taga sig till vara om man vill framstå som ett parti värdigt rikets folkvalda församling, den förnämliga Riksdagen.

Det må vara att det före detta kommunistpartiets ordförande, herr Sjöstedt, efter begäran såväl från vice stadsministern, statsrådet Björklund, och Moderata Samlingspartiets partisekreterare, herr Persson, framfört sin ursäkt. Detta överkuggar dock icke det faktum att det uppenbarligen saknats all form av omdöme hos kommunikationschefen Mattsson, som torde kunna anses ansvarig för den aktuella punkten. Det vi observerar är därför icke några misstag utan tecken på det grumliga tankegods som förpestar och genomsyrar hela partiet.

Om det före detta kommunsitpartiets ordförande, herr Sjöstedt, besitter någon form av skamkänsla och om han har något råg i sin rygg måste han ofördröjligen tillse att den omdömeslösa och oförskämda kommunikationschefen Mattsson avskedas och utesluts ur partiet. Kommunikationschefen Mattssons vederstyggliga tilltag är på intet sätt lindrigare än den grova förseelse mot all form av anständighet som unge herr Allard gjorde sig skyldig till.

Det före detta kommunistpartiet, nu benämnt Vänsterpartiet, är ett skammens parti!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar