söndag 10 juli 2016

En kommunist äntrar talarstolen

Så avslutades så en veckas begivenheter i Visby och parken Almedalen med att den ilskne och för stor oförskämdhet beryktade herr Sjöstedt ändrade talarstolen. Efter att ha hört talets excesser i socialism och om slösande och ösande ur statskassan är det i sanning en stor ynklighet att nuvarande regering - på ett organiserat sätt - samverkar och förhandlar med den ilskne och för stor oförskämdhet beryktade herr Sjöstedt och hans parti, benämnt vänsterpartiet men vars verkliga namn borde vara kommunistpartiet.

Detta vederstyggliga parti brukar men stolthet nämna sin historia i vilken ingår att de från första början applåderade folk- och barnamördaren Lenin, slaviskt följde en av historiens värsta brottslingar, tyrannen Stalin, och sedan intill murens fall upprätthöll vänskapliga förbindelser med de förtryckande realsocialistiska regimerna i Sovjet och Östeuropa. Vi vet alla att man aldrig avsvurit sig från denna solkiga och lortiga historia. I sann kommunistisk anda - med lögn och bedrägeri - sökte man vilseleda genom att ändra sitt partinamn dock utan att en enda potentat, som i långliga tider tjänat den människofientliga kommunismen, fick silkessnöret. Företrädare som applåderat och lismat inför diverse hårdföra kommunistiska diktatorer kunde fortsätta sitt politiska värv även efter namnbytet. Trovärdigheten i nämnda avskyvärda partis "omvändelse" var noll och intet.

Tecknaren av dessa rader, som alltid varit övertygad antikommunist, skäms icke för att säga:

Jag spottar på detta avskyvärda och vederstyggliga parti!

Att partiet alltjämt är högsocialistiskt framgår med all önskvärd tydlighet genom att man icke respekterar den grundlagsfästa äganderätten. Ett av de tema, den ilskne och för stor oförskämdhet beryktade herr Sjöstedt drev i sitt tal, bestod i att plädera för konfiskation - för att icke säga ren stöld. Vad detta tjuvaktiga parti nu önskar införa är en konfiskationsskatt, vilken man nämner förmögenhetsskatt. Vad det är frågan om är att de som förvaltat sitt pund väl, betalat skatt på sina intäkter såväl när pundet skapats som när det förräntas skall tas ifrån en del av grundkapitalet. Detta är orättfärdigt och orättvist.

Den effekt denna kommunistiska dumhet skulle få är att kapital åter söker sig utanför Rikets gränser vilket ofelbart kommer att minska företagsamheten och därmed antalet arbetstillfällen. Dessa kommunistiska vansinnigheter sänder ock signalen till de som förvaltat sitt pund väl - och därigenom bidraget till samhällets utveckling - att icke spara inför nya satsningar utan istället slösa.

Sådan är kommunismen - dum och rent idiotiskt!

Det är hög tid att en ilskne och för stor oförskämdhet beryktade herr Sjöstedt och hans kommunistiska parti förpassas ut på den politiska ökenvandring där de hör hemma och att intet annat parti, som aktar folkstyre och människovärde, på något organiserat sätt samverkar med dessa kommunister.

Kommunismen hör tillsammans med en annan extremsocialistisk rörelse, nationalsocialismen, hemma på historiens stinkande avskrädeshög!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar