lördag 30 juli 2016

Ett syndigt taskspel

Denna dag kommer åter vår vackra huvudstad att smutsas och förpestas av den så kallade "Prideparaden", ett obscent och syndig taskspel. Människor utspökade på de mest vulgära och oanständiga sätt färdas genom staden. Vissa inslag i nämnda taskspel är ock så vulgära att de torde torde strida mot pornografilagstiftningen. Hade människor, vilkas drifter är av skapelseordningen och icke onaturliga och syndiga, betett sig på motsvarande sätt hade det sannolikt blivit en polissak.

Det är en stor gåta att hart när hela samhällsengagemanget, på sätt som sker, uppmuntrar och befrämjar nämnda taskspel. Allra värst och mest förkastligt är att delar av vår Kyrka, som istället borde varna människorna för synden, deltar med lekmän, präster och prelater. Det finns intet gott i detta. I stället borde dessa beakta vad Skriften har att säga. Tredje Mosebok 18:22 lämnar i detta föga tolkningsutrymme:

"Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse."

Icke saknas väl sidan med ovanstående ord i de Biblar, som nyttjas av de lekmän, präster och prelater, vilka befattar sig med ifrågavarande taskspel?

Förvisso besitter varje människa en fri vilja, om hon väljer att nyttja denna vilja till onaturliga drifter må det vara henne fritt och hennes ensak (som hon dock omsider har att göra räkning för inför sin Skapare) så länge det icke skadar någon annan medmänniska. Dock innebär detta på intet sätt att hon fördenskull har rätt att ta det offentliga rummet i anspråk och förleda andra. Det är i detta förkastligheten i taskspelet ligger.

5 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 2. Oanständiga idioter och annat lössläppt sexistiskt patrask göre sig icke besvär på detta Forum.

  Skäms!

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 4. Kammartjänaren31 augusti 2016 11:19

  Nådig Fältmarsalken framför, märk väl, sin åsikt om homosexualiteten som varande "onaturlig" med stöd av en strof ur den judiska Toran, "Du skall icke.." osv. Intressant nog säger dock icke Jesus - han med kärleksbudskapet och grundaren av vår evangeliska lära icke ett ord om densamma. Han tog tvärtom avstånd från den tidigare rådande "öga för öga, tand för tand"-mentaliteten när han lärde oss om förlåtelsens välsignelse och om att vända andra kinden till. Hur kan för övrigt kärlek (det vackraste vi kan äga till en annan människa) vara onaturlig?

  SvaraRadera
 5. Det är min övertygelse att vår Frälsare på intet sätt upphävde lagen. Det han gjorde, i sin stora och allomfattande människokärlek, var att visa på nåden. Nåden är ett av Evangeliets främsta fundament.

  I detta sammanhang finns all anledning att reflektera över Johannes 8:7, där vår Frälsare säger:

  "Den av eder som är utan synd, han kaste första stenen på henne"

  Med detta visade vår Frälsare, mycket tydligt, på nåden utan att på något sätt upphävda det Sjätte Budet. Vad detta ock säger oss är att det icke alltid är upp till människan att döma. Såsom syndig människa behäftad med arvsynden och utan förmåga att leva upp till Skriftens bud kan jag därför icke ta mig rätten att döma någon homosexuell. Dock menar jag att det är Kyrkans heliga plikt och skyldighet att varna för allt som icke är i enlighet med Skriften.

  Jag vill ock påstå att det av den gudomliga skapelseordning är tydligt att det är mannen och kvinnan, som i äktenskapet, har att säkra människosläktets fortbestånd. Skriften är i dessa avseenden synnerligen tydlig.

  Dessförutan finner jag det djupt olyckligt när kärleksbegreppet begränsas till köttslig kärlek. Kärlek mellan människor är något oändligt mycket större.

  SvaraRadera