onsdag 27 juli 2016

Herr Sjöstedt hyllar stalinist

I anledning av att den förre ordföranden för landets kommunistparti, herr Hermansson, lämnat detta jordiska överöser partiets nuvarande ordförande, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, den bortgångnes gärning med beröm och hyllningar. "CH är älskad av många inom vänstern för sina stora politiska insatser." säger bland annat landets nuvarande kommunistordförande.

Låt oss i detta sammanhang påminna oss om vad den bortgångne uttalade om historiens, vid sidan av tyrannen Hitler, värste folkmördare, kommunistdiktatorn Stalin:

"Stalin är en av hela den mänskliga historiens största personligheter. Marxismen, den lära som Stalin behärskade med sådant mästerskap och som han vidareutvecklade till ett nytt och högre plan, förnekar ingalunda de stora personligheternas roll för historiens utveckling. Stalin förstod att ställa hela sin livsgärning i de framväxande, de progressiva, de oemotståndligt segrande krafternas tjänst. Därför blev hans liv så betydelsefullt för mänskligheten, därför blev han en gigant i den mänskliga utvecklingens historia. Att vara kommunist, det är att ha Lenin och Stalin till föredöme. Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän." 

"Stalin har varit läraren och ledaren inte blott för Sovjetunionens folk, utan för arbetarklassen i alla världens länder. I vårt partis fortsatta arbete måste vi bättre än hittills utnyttja och i handling omsätta Stalins lära. Lenin och Stalin är och förblir också den svenska arbetarklassens främste lärare."

[Ur tal hållit av herr Hermansson vid den hyllningshögtid vårt lands kommunistparti genomförde till folkmördarens minne och ära]

Lek med tanken att någon företrädare för ett annat parti, om än han totalt avsvurit sig, skulle hyllat tyrannen Hitler på samma sätt. Hade en sådan person tillåtits att verka i ett anständigt parti? Självklart icke, det är blott i det extrema och avskyvärda vänsterpartiet, som av feghet icke vågar kalla sig vid sitt rätta namn - kommunistpartiet - där detta kan förekomma.

Det hela visar vilken extrem kommunist den ilskne och för största oförskämdhet beryktade,herr Sjöstedt, är. Förvisso söker han och andra troliggöra att partiet under 60-talet avvek från den sovjetiska regimens ledband. Detta är dock enbart dimridåer, som knappast torde lura någon. Vi vet alla att partiet intill Sovjetunionens och dess marionettregimers fall upprätthöll nära och vänskapliga relationer till dessa "diktaturens kreatur", för att låna ord från en tidigare statsminister. Det förkom icke en parti kongress bakom järnridån utan att hyllningstelegram utbyttes, där förtrycket och diktaturen hyllades.

Kommunistpartiet, i feghet benämnd vänsterpartiet, har aldrig på något väsentligt sätt gjort upp med sitt lortiga och smutsiga förflutna. Den ingrodda smuts och lort, som förorenar kommunistpartiet är inget som låter tvättas av med några stänk av kallt vatten, vilket är det man sökt göra, det är till och med tveksamt om ett skurande med stålborste och kaustiksoda nämnvärt skulle göra någon skillnad. Ja så smutsigt är partiet.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar