måndag 11 juli 2016

Monarkins kontiniutet


Hennes Majestät Drottning Elisabet II, med Guds Nåde de Förenade Konungadömet Storbritanniens och Nordirlands och Hennes andra Rikens och Territoriers Drottning, Överhuvud av Samväldet, Trons Försvarare

Det meddelas från det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland att en ny Försteminister (en. Prime Minister) kommer att tillträda ämbetet kommande onsdag. Såsom ny Försteminister inträder den högtärade fru May, en person djupt förankrad i ett konservativt förhållningssätt med gedigen erfarenhet och som senast innehaft den krävande posten som inrikesminister i hela 6 år. Må vi hoppas att hon når samma höjder som Baronessan Thatcher av Kesteven, en av förra seklets mest dugliga politiker och tvivelsutan den skickligaste kvinnliga politiker världen skådat.


Den högtärade Sir Winston Churchill, KG

I Svenska Dagbladet görs en intressant reflektion där det konstateras att den högtärade fru May kommer att bli den fjortonde Försteministern och den trettonde personen, som innehar ämbetet, under Hennes Majestät Drottning Elisabeth II hittills 64-åriga regeringstid. Då Drottningen uppsteg på tronen år var Sir Winston Churchill, en av världshistoriens största statsmän, Försteminister. Perspektivet är svindlande och det kan konstateras att den högtärade fru May icke var född då Sir Winston lämnade sin andra ämbetsperiod.


Den högtärade fru May i Parlamentet

Detta exempel från Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland visar på den extraordinära kontinuitet Monarkin skänker. Politiker kommer och går men Monarken består.Inget annat statsskick förmår att på samma sätt bidra till ett samhälles harmoniska utveckling.

I den bekymmersamma tid, som Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland nu står inför är Monarkin en av få enande krafter i den av folkomröstningen förorsakade tudelningssituationen.

Snart kommer den högtärade fru May att i audiens mottagas av Drottningen på samma sätt som Sir Winston Churchill första gången trädde fram inför Drottningen efter hennes trontillträde. Detta är något som i sanning förpliktigar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar