söndag 3 juli 2016

Skotska Parlamentets öppnande


Hans Nåd Hertigen av Hamilton bär in den skotska Konungakronan i Parlamentet.

Denna vecka residerar Hennes Majestät Drottning Elisabet II, med Guds Nåde de Förenade Konungadömet Storbritanniens och Nordirlands och Hennes andra Rikens och Territoriers Drottning, Överhuvud av Samväldet, Trons Försvarare, i den skotska huvudstaden Edinburgh. Bland de statsakter, som sker denna vecka, ingår ock öppnandet av det skotska Parlamentet.


Hennes Majestät håller trontalet

I sitt trontal manar Hennes Majestät till reflektion och eftertanke i den brydsamma situation, som nu råder i det Förenade Konungadömet. Henne Majestät lät till Parlamentet framföra följande:

"Att behålla förmågan att förbli lugn och samlad kan ibland vara svårt. Såsom Parlamentet framgångsrikt har visat under gångna år, är ett kännetecken för ledarskap, i en så snabbt föränderlig värld, att ge tillräckligt utrymme för tyst tänkande och kontemplation, som kan möjliggöra djupare, och mer övertänkt syn på hur utmaningar och möjligheter bäst kan tillvaratagas"

Detta är ord, som var och en, som har sig en ansvarsposition tilldelad, allvarligen måste besinna. Att mana till denna reflektion är viktigt och här fullgör Drottningen sin konstitutionella plikt. Drottningens ord uttalas över politiken och dess dagliga käbbel och lismande. Monarkin, såsom en från politiken obunden institution, är i detta ovärderlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar