torsdag 21 juli 2016

Vänsterpartiet bistår vederstyggliga kommunistiska

Svenska Dagbladet upplyser i dagens ledare om att det så kallade vänsterpartiet, ett avskyvärt kommunistisk patrask vilket av ynklig feghet icke vågar nämna sig vid sitt rätta namn, kommunistpartiet, välvilligt förser avskyvärda marxist-leninistiska mord- och terrororganisationer med biståndsmedel. Det hela tillgår så att vänsterpartiet, d.v.s. kommunistpartiet, ur statskassan erhåller biståndsmedel till sin terroriststödjande biståndsorganisation, Vänsterns internationella forum (VIF), vilka sedan välvilligt fördelas till diverse människohatande organisationer vilka bland annat innefattar:
  • Columbianska kommunistpartiet (PCC), ett uttalat marxist-leninistiskt parti med hammaren och skäran som främsta symbol (vid sidan av svastikan den symbol som mer än något annat representerar folkmord, förtryck och terror)
  • De arbetande massornas parti (PLM) på Filippinerna, en sammanslutning av diverse kommunistiskt patrask 
  • Den demokratiska (sic!) fronten för Palestinas befrielse (DFLP), ett avskyvärt mördarpack vilket inget heller önskar än att utplåna staten Israel och som genom sin militära gren avfyrar raketer mot civila.
Trots att det sedan länge uppmärksammats att vänsterpartiet, d.v.s. kommunistpartiet, ägnat sig åt stöd till ovannämnda kommunistiska människohatande organisationer tas ingen notis. Partiets ordförande, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, har i sanning något att förklara. Hans genuint falska uppenbarelse och notoriska opålitlighet avslöjas än en gång.

Tecknaren av dessa rader skäms icke för att än en gång säga:

Jag spottar på detta avskyvärda och vederstyggliga parti!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar