tisdag 12 juli 2016

Spektaklet i Motvallspartiet

Det utdragna sorglustiga spektaklet i Motvallspartiet synes fortsätta med oförminskad styrka. Avdankandet av taltratten och statsrådet Romson, vars tunga alltsomoftast slant i de mest hårresande riktningar, har uppenbart icke förbättrat situationen. Det som nu uppdagats av alltfler är att nämnda motvallsparti inför föregående val lovat runt men hållit tunt. Det var således icke alls så enkelt att vara motvalls då partiet sattes upp på statsrådstaburetter.

Den verkliga situationen är att partiet i hart när varje fråga, som man ansåg vara av någon vikt, fått träda tillbaka och ge upp sin position för att icke gå miste om de högt åtråvärda statsrådstaburetterna. Frågan om det tyska brunkolet, där den unge och synnerligen oerfarne taltratten Fridolin före valet gjorde kompromisslösa utfästelser, har nu orsakat icke enbart muller utan i det närmaste orkan. I en debattartikel i Svenska Dagbladet kräver ledande företrädare för för Motvallspartiet att detsamma borde utträda ur Regeringen. I Karlshamn framför representanter på den lokala nivån en ursäkt till väljarna.

Det hela kan synas dråpligt men är ock helt följdriktigt. Att driva ett parti utifrån sentensen att vara tvärt emot kostar på och är självklart en omöjlighet för det parti som genom ett regeringsansvar måste vara beredd att möta verkligheten. Motvallspartiet har aldrig uppvisat något som är ens i närheten av regeringsduglighet.

Sannolikt inser och beklagar nu Rikets tafflige Statsminister att det var ett stort misstag att dra fram representanter för Motvallspartiet till Konungens rådsbord. Ur ett rent taktiskt politiskt perspektiv framstår Statsministerns begränsade förmåga på politikens område allt klarare. Att gång efter annan - likt en ångvält - köra över ett koalitionsparti på det sätt som sker torde än mer underminera en redan svag Regerings position.

Det skulle icke förvåna om vi inom en mycket snar framtid får beskåda hur Motvallspartiet tackar Statsministern för det som varit och drar sig bort från Konungens rådsbord. Önskar ifrågavarande parti att även efter nästa val kvarstanna i Riksdagen torde ett nedstigande från statsrådstaburetterna vara enda räddningen. Ett parti, som måste be sina väljare om ursäkt för sitt regeringsarbete, kommer näppeligen att få särdeles många väljare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar