onsdag 13 juli 2016

Om Motvallspartiet

Redaktör Gudmundsson sammanfattar i dagens utgåva av Svenska Dagbladet situationen i Motvallspartiet. Det hela avslutas av en dräpande kommentar:

"För en cyniker är det dock inte självklart värre med politiker som överger sina löften än med sådana som uppfyller dem. Det hade lett till verkligt missnöje."

Redaktör Gudmundssons slutsats är mitt i prick. Ett parti, vars "ideologi" är att vara tvärt emot, kan aldrig bidra med något beständigt. Självfallet skulle därför en implementation av partiets politik leda till största missnöje.

Ett av Motvallspartiets stora bedrägerier - måhända en konsekvens av självförnekelse - dess påstådda vurm för miljön. Skärskådar vi ifrågavarande partis politik ser vi att den konsekvent vägrar se verkligheten som den är. Till detta kommer en halsstarrig och närmast ideologisk fientlighet mot teknikens landvinningar, landvinningar vilka är nödvändiga för att den allvarsamma miljöproblematiken skall kunna adresseras. I detta avseende är Motvallspartiet en "miljökatastrof". 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar