torsdag 14 juli 2016

Justitieministerns konstitutionella oduglighet

Var och en, som tagit del av anmärkningarna på detta Forum, torde vara väl medveten om att det icke här uttryckts särdeles mycket sympati för det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna. Orsaken till denna bristande sympati består däruti att partiet är populistiskt och icke ser verkligheten som den är förenat med att partiet i vissa avseenden har ett okristligt förhållningssätt.

Ovanstående innebär dock på intet sätt att de, som sympatiserar med ifrågavarande parti skulle sakna konstitutionella rättigheter eller att rättsstatens grundläggande principer om oväld myndighetsutövning icke skulle äga tillämplighet.

Med största bestörtning noteras att den i Regeringen, som ansvarar för rättsstaten, chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Johansson, tar rikspolischefen, den socialdemokratiske politruken, herr Eliasson, i försvar och icke ser något fel i att oväld myndighetsutövning blandas med politisk opinionsbildning. Förvisso kanske icke annat kan förväntas av ett statsråd, som är beryktad för medlemskap i två vårt lands mest extrema och vederstyggliga sekter, den ateistiska sekten "Humanisterna", som smädar och förlöjligar oss troende, och den republikanska sekten "Republikanska föreningen", som förtalar Konungen och hans hus.

Den förklaring statsrådet Johansson ger består i två delar. Dels menar statsrådet att en ämbetsman har yttrandefrihet. Detta är förvisso sant men det frånsäger på intet sätt en ämbetsman att visa omdöme och att icke på något sätt uttala sig så att en jävsituation i förhållande till ämbetet kan uppkomma. Det är just detta som skett då rikspolischefen, den socialdemokratiske politruken, herr Eliasson, uttalat sig. Icke sällan har sverigedemokrater varit inbegripna i situationer där Polisen varit involverad. Detta gäller såväl de händelser där hot uttalats mot nämnda parti som då medlemmar av detsamma  betett sig på olämpligt och lagvidrigt sätt.

Vidare framför statsrådet att Sverigedemokraterna icke är "något vanligt" parti. Nu förhåller det sig på det sättet att Konstitutionen icke på något sätt skiljer på "vanliga" och "ovanliga" partier och än mindre inskränker åsikts- och yttrandefrihet för de "ovanliga". Statsrådet sitter i en regering vars taburetter är högst beroende av ett annat "ovanligt" parti, nämligen det så kallade vänsterpartiet, ett socialistiskt patrask vilket aldrig avsvurit sig den vederstyggliga kommunismen och dess skräckvälden och folkmord.

Båda de förklaringar, som statsrådet ger, visar på hans stora och totala okunnighet om konstitutionen i en rättsstat och dess innebörd. Statsrådet Johansson är platt oduglig och fullständigt inkompetent att inneha en av Rikets mest betydelsefulla ämbetet, chefskapet för Justitiedepartementet. Ja, statsrådet är en stor skam för det ämbete han är satt att inneha. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar