söndag 24 juli 2016

En märkesman har vandrat till sina fäder

Denna dag nås vi av budskapet att förre statsministern, herr Thorbjörn Fälldin, vandrat till sina fäder efter ett långt och synnerligen gott förrättat dagsverke i en aktningsvärd ålder av 90 år.

Herr Fälldin verkade i en tid då socialismen allt mer kom att påverka vårt samhälle och att förpesta vår vardag. Socialdemokratiska arbetarpartiet, fullkomligt i händerna på en mycket vänsteranfrätt fackföreningsrörelse, med den radikale och vänstersocialistiskt inriktade herr Palme i spetsen. Näringslivet skulle socialiseras genom de konfiskatoriska så kallade "löntagarfonderna". Under långliga tider hade nämnda parti ock drivit samhället i en allt mer korporativistisk riktning där partiet närstående organisationer, ibland med lagligt stöd, nästlat sig in på ett stort antal områden, tvärt emot folkstyrets idéer. Dessförutan skedde medlemsvärvning, till nämnda parti, i en icke oansenlig omfattning genom tvångsanslutning (vilket socialisterna i sin stora feghet benämnde "kollektivanslutning").

Det var under denna tid, som herr Fälldin tog ledningen i kampen för det fria samhället. Redan vid valet 1973 vanns en delseger i frihetskampen i det att socialdemokraterna och dess stödparti - det kommunistiska patrask som då nämndes vänsterpartiet kommunisterna (vpk), icke längre fick egen majoritet i den jämviktssituation, som då uppstod.

Med valsegern år 1976, en av vårt land historiskt mest betydelsefulla händelser, kunde så socialismen köras på porten. Förvisso kom det senare andra socialdemokratiska regeringar men dessa har icke på samma sätt drivit en socialistisk agenda. Efter 1976 har socialismens fula tryne huvudsakligen stuckit upp i kommunistpartiet (det patrask, som idag av feghet kallar sig för vänsterpartiet).

Herr Fälldin var utan varje tvivel en av de stora förgrundsgestalterna i segern mot socialismen och dess ofrihet. Hans insatser var stora och beundransvärda. De personliga egenskaper han besatt, i vilka innefattades stor klokhet och god analysförmåga, var självklart en viktig del i den betydelsefulla gärning han utförde för vårt land.

Vi böjer våra huvuden i tacksamhet och respekt inför minnet av en av vårt lands största politiker, förre statsministern herr Thorbjörn Fälldin, och unnar honom att vila i frid efter ett mycket väl utfört verk! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar