lördag 2 juli 2016

Om statsmaktens uppgift

Vi kan nu beskåda hur media fylls av den så kallade tyska brunkolsaffären. Här har en av Staten ägd näringsverksamhet, företaget Vattenfall, till stora förluster sålt brunkolsgruvor, en förlust Rikets skattebetalare har att täcka. Samma statliga näringsverksamhet har och bedrivit affärer i Nederländerna där företaget Nuon inhandlades. Sistnämnda transaktion får i jämförelse Ebberöds Bank att framstå såsom en lysande affärsverksamhet.

Ovannämnda affärsmässiga katastrofer visar med all önskvärd tydlighet att statsmakten skall avhålla sig från all affärsverksamhet. Statsmaktens kärnuppgift är att upprätthålla lagarna och att skydda dess innebyggare från inre och yttre hot. Dessförutan har statsmakten ett ansvar att tillse att ingen lever i nöd och misär utan att bistå de, som av orsaker över de själva icke råder icke förmår att försörja sig själva. Detta sistnämnda är en kristlig plikt.

Statsmakten kan enbart vara stark om den fokuserar sin möda på kärnuppgifterna. Att statsmakten skall ägna sig åt näringsverksamhet är inget annat än socialistisk dumhet. Varje socialistisk implementation, som prövats under de senaste 100 åren, har entydigt och klart visat att statsmakten icke förmår att bedriva näringsverksamhet.

Exkurs
Inrikespolitiskt har den tyska brunkolsaffären initierat ett tragikomiskt skådespel där det unga och oerfarna statsrådet Fridolin, en högst medioker - för att icke säga i det närmaste oduglig - politiker får lida spe. Något som är ytterst självförvållat i det att nämnde närmast oduglige politiker, ävenledes taltratt i miljöpartiet, före valet for land och rike kring och uppvisade en brunkolsbit och utlovade - på heder och samvete - att nämnda gruvor minsann skulle stängas och att icke ett gram brunkol mer skulle brytas.

Att förtroendet för statsrådet Fridolin sjunker såsom en sten är intet att förvånas över. Nämnde i det närmaste oduglige politiker skadar icke enbart sitt eget anseende utan ock förtroendet för politiken, som sådan. Det parti han företräder utlovade före valet storverk på miljöns område men har enbart uppträtt som en trogen nickedocka i statsminister Löfvens taffliga ministär. Man tar sig för pannan för detta bedrägeri. Må väljarna i nästa val vara kloka nog att förpassa det aktuella partiet bort från Riksdagen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar