söndag 15 maj 2011

Hennes Majestät värd all aktning

Kungliga Hovstaterna låter genom ett pressmeddelande, som ock citeras i Svenska Dagbladet, kungöra att Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, tillsammans med sin familj, föranstaltat om en undersökning om hennes faders affärsverksamhet i Brasilien och Tyskland under 1930-talets och det tidiga 1940-talets mörka tidevarv.

Det hela synes vara aktualiserat av att televisionsprogrammet "Kalla Fakta" i TV4 sökt kasta smuts på Hennes Majestät genom att anklaga hennes fader för händelser relaterade till samverkan med mörka krafter. Denna smutskastningkampanj är tvivelsutan ett led i fega republikaners ljusskygga och försåtliga angrepp på Monarkin. Var och en som ha sina sinnen i behåll kan inse att Hennes Majestät näppeligen kan anklagas för något vilket inträffat före hennes födelse. Såsom inslag i diskussionen om Monarkin är denna fråga således fullständigt irrelevant.

Genom att nu föranstalta om en utredning om sakförhållandena tar Hennes Majestät och hennes familj helt udden av de försåtliga försöken att svärta vår Monarki. Detta är en fullständig kontrast mot den försåtliga feghet som alltid kännetecknar de republikanerna krafterna och deras smutsiga värv.

Hennes Majestät är i sanning värd all aktning.

Leve Monarkin!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar