tisdag 17 maj 2011

Historiskt brittiskt statsbesök


Hennes Majestät Drottning Elisabet med gemål Hertigen av Edinburgh och den irländske presidenten fru MacAleese med make doktor MacAleesee


Svenska Dagbladet låter meddela att Hennes Majestät , med Guds Nåde Förenade Konungarikets Storbrittaniens och Nordirlands och Hennes övriga Besittningars och Territoriers Drottning, Samväldets Överhuvud, Trons försvarare, idag inlett ett statsbesök i Republiken Irland. Detta är det första statsbesöket i Irland sedan banden mellan dessa historiskt förbundna länder så olyckligt bröts genom införandet av det republikanska styresättet i Irland år 1949.

Historien ha med all tydlighet visat att brytningen med den brittiska kronan knappalunda fört något gott med sig. Istället följde en lång tid av oroligheter, som så ofta ske när ett monarkistiskt styrelseskick ersättets med ett republikanskt. Nu bär dock, till en del, den brittiska kronan skulden till denna utveckling. En högst obetänkt politik i Irland som fick sitt avslut i det olycksaliga näpsandet av påskupproret år 1916, vilket skapade sår som ännu ej synes vara fullt läkta. Ur detta perspektiv och i läkandet av dessa sista sår kan Hennes Majestäts statsbesök icke överskattas. Genom den kransnedläggning som idag skedde i minneparken tillägnad de som deltog i den så kallade frihetskampen är sålunda en mycket betydelsefull försoningshandling.


Hennes Majestät nedlägger en krans vid minnesmonumentet i den minnespark som är tillägnad de som deltog i den så kallade irländska frihetskampen.

Då nu denna försoning skett borde det irländska parlamentet allvarligt överväga att kalla Hennes Majestät att uppstiga på den irländska tronen inom ramen för ett självständigt irländskt Konungadöme i personalunion med Förenade Konungariket för att på detta sätt återknyta de historiska band som förenar dessa folk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar