söndag 12 augusti 2012

Hertigen av Värmland överfallen

Svenska Dagbladet låter meddela att Hertigen av Värmland under fredagens afton överfölls i den franska badorten Cannes. Hertigen angreps här, med knytnävsslag, helt oprovocerat av en illasinnad missgärningman. Legalt är det nu en uppgift för franska rättsvårdande myndigheter att gripa och lagföra illgärningsmannen så att denne kan näpsas med laga dom och genom detta avstraffas på ett ändamålsenligt sätt.

Det synes vara så att Hertigen icke vid detta tillfälle varit åtföljd av livvakter och enligt pressuppgifter är det endast vid särskilda tillfällen som livvaktsskydd ges till Hertigen. Detta förhållande är synnerligen anmärkningsvärt och den naivitet som i detta avseende säkerhetspolisen ger uttryck för är helt oacceptabel. Vi vet att offentliga personer i vårt land fallit offer för illgärningsmän genom moden på såväl statminster Palme och statsrådet Lind. Vid båda dessa illdåd saknade nämnda personer livvaktsskydd.

Statsministern bör nu skyndsamt låta utreda vilka instruktioner säkerhetspolisen har samt hur dessa tillämpas. Naiviteten gällande skydd av offentliga personer måste få ett slut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar