torsdag 23 augusti 2012

Upprörande tilltag av brittisk Prins

Att vara medlem av ett Fursterligt Hus är något som förpliktigar. En framstående medlem av ett Furstehus har ett stort ansvar och måste alltid vara en förebild. Från detta perspektiv är det både sorgesamt och högst upprörande att notera hur oanständigt och illa Prins Harry av Wales uppfört sig. Händelsen har enligt uppgift bekräftats av Fursten av Wales hov (Clarence House). De nu inträffade händelserna på ett hotell i Förenta Staterna länder i sanning icke Prinsen till minsta heder utan är synnerligen klandervärt. Med sitt oansvariga och oerhört dumdristiga tilltag riskerar Prinsen att skada det Brittiska Konungahuset.

Vi utgår nu ifrån att såväl Drottningen som Fursten av Wales låter kalla Prinsen till sig för att ge honom en allvarsam reprimand och nogsamt förklara hur oansvarigt och skändligt Prinsen betett sig. Lämpligt vore ock att Prinsen utfärdar en offentlig deklarartion där han låter framföra sin uppriktiga ursäkt såväl till Drottningen och Fursten av Wales som hela det brittiska folket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar