torsdag 2 augusti 2012

Svenska Kyrkans förakt av läran

På detta Forum gjordes tidigare i veckan en anmärkning kring det i vår huvudstad nu pågående evenemanget, som benämnes Pride och vars syfte är att propagera för ett homosexuellt levnadssätt. I anmärkningen framfördes allvarsamma betänkligheter kring Kyrkans stora oförmåga att följa och lära Ordet.

Genom liberalteologiska Kyrkans Tidnings rapportering förstår vi att föraktet för läran är lika stort detta år. Under tisdagen hölls i Sankt Jakobs kyrka en "queermässa". Vidare meddelas att Pride evenemanget kommer att avslutas med en "kärleksmässa", för vilken Storkyrkan välvilligt ställs till förfogande. Det är sorgesamt och djupt tragiskt att Guds Hus, där våra förfäder i generationer fått sig läran till del och bekänt densamma, tas i anspråk för emot den Heliga Skrift stridande aktiviteter.

Bland anmärkningarna till nämnda artikel i ovan refererade liberalteologiska organ finner vi följande sanningsord av signaturen Margareta på Österlen, som förtjänar att citeras i sin helhet:

"Sexuell samvaro hör enbart till äktenskapet, för så ser, om vi ska sätta lit till Moseböckernas detaljåtergivning, lagen ut. Äktenskap ingås då sexuell samvaro mellan en man och kvinna inleds. Om mannen och kvinnan ifråga inte är fria att gifta sig med varandra enligt äktenskapslagarna har de ägnat sig åt hor, otukt eller äktenskapsbrott.

Enligt Mose lag får en man inte ligga hos en man som hos en kvinna, det anses enligt lagtexten avskyvärt - homosexuella äktenskap är således icke tillåtna.

Jesus Kristus bekänner Mose lag som fullt giltig och säger att inte minsta prick i lagen skall ändras förrän himlen och jorden förgår och allt har skett - Matt 5:17ff.

Jesus Kristus godkänner på intet sätt att man frångår äktenskapslagen som den instiftats av Gud Fader, utan påminner särskilt om att skilsmässa och omgifte inte är tillåtet annat än för otrohets skull - Matt 19:9 - och påminner: fariséerna om att ingen människa är utan skuld; synderskan om att inte synda mer - Joh 8:2-11. Domen tillhör Gud Fader, inte människan!

Homosexuella och transsexuella t.ex. har därför, precis som alla andra ogifta kristna, att iaktta avhållsamhet.

Ta ansvar!" 

Hur vår Kyrka på ett så fullständigt besinninglöst sätt föraktar läran för att enbart följa tidens nycker är skamligt och helt oacceptabelt för ett samfund, som säger sig utgå från Kristendomen och den Heliga Skrift.

Kyrkan främsta uppgift i detta sprörmål måste vara att utifrån Skriftens heliga Ord varna varje bekännande kristen. "Queermässor" och "Kärleksmässor" för att besjunga homosexualitetens lov är vederstyggliga och får icke förekomma!

2 kommentarer:

 1. Man kan fråga om inte kyrkan sedan länge upphört att vara kyrka, och följaktligen om det inte därmed vore dags att också börja betrakta denna institution som något helt annat än en kyrka.

  SvaraRadera
 2. Herr Rune,
  Om man med begreppet Kyrka avser det samfund, som allt sedan kristnandet för 1000 år sedan varit en omistlig kraft i vårt samhälle och som utgått ifrån Kristendomen och dess formulering i den Heliga Skrift är det högst relevant att ställa frågan om Svenska Kyrkan längre är att betrakta som en fullt kristen Kyrka.

  Dock är det min fasta övertygelse att det alltfort bland Svenska Kyrkans medlemmar finns många som bekänner sig till den Heliga Skrift. Utifrån detta anser jag att Svenska Kyrkan behöver ett reningsbad där det är de liberalteologiska ståndpunkterna, som måste rensas bort, och icke Skriftens Ord. För mig är det viktigt att vi värnar våra fäders 1000-åriga Kyrka och vågar ta striden med liberalteologerna.

  Allt är nu icke nattsvart. Det finns lovvärda initiativ, som även om jag teologiskt icke delar alla dess ståndpunkter i varje detalj, förtjänar Missionsprovinsen att nämnas. Det finns icke minsta tvivel om att Missonsprovinsen sätter Ordet i centrum.

  SvaraRadera