torsdag 23 augusti 2012

Prinsen av Preussen inviger Potsdams Museum

Den 19 augusti invigdes de nya lokaliteterna för Potsdams Museum. Med detta återvänder, det år 1909 grundade museet, till sin ursprung ort, Potsdams gamla rådhus. Invigningsutställningen, "Friedrich und Potsdam - die Erfindung (s)einer Stadt",  tillägnas Konung Fredrik II och utgör en del i högtidlighållandet av att det detta år är 300 år sedan som nämnde Konung föddes. Beskyddare för utställningen är Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Pruessen, som och höll ett uppskattat tal vid invigningscermonin.


Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, talar vid invigningen av Potsdams Museum

Detta år har Prinsen av Preussen, genom högtidlighållandet av Konung Fredrik II 300-års jubileum, allt oftare kommit att framträda i officiella sammanhang och tillsammans med innehavare av höga ämbeten i Tyskland. Detta visar mycket tydligt att den monarkistiska tanken är högst levande i Tyskland.


Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, Brandenburgs ministerpresiden herr Platzeck och Potsdams överborgmästare herr Jakobs vid en cermoni utanför slottet Sansouci i Potsdam tidigare innevarande årDeras Kejserliga och Kungliga Högheter, Prinsen och Prinsessan av Pruessen, flankerars av det tyska förbundspresidentsparet Wulff vid en middag i förbundspresidentens residen i januari innevarande år.

Den tyska förbundsdagen borde nu ta upp frågan om statskick. Ett första steg torde kunna vara att införa Monarki genom att överföra förbundspresidentens uppgifter på Monarken, som bör ha titeln Kejsare av Tyskland. I ett nästa steg kan även statskicket i förbundsländerna återgå till monarkistiska statskick med återinsättande av de ätter som äger den historiska rättigheten till respektive tron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar