söndag 12 augusti 2012

Markgreven av Meissen hädangången

Hans Kunglig Höghet Margreve Maria Emanuel, Markgreve av Meissen, Hertig av Sachsen, lämnade detta jordiska den 23 juli- Markgreven, rättmätig arvtagare till Sachens konungakrona och överhuvud av Huset Wettins albertinska gren, uppnådde den aktningsvärda åldern av 86 år. Han upphöjdes enligt det Sachsiska Konungahusets huslagar till Margreve av Meissen då hans fader, Hans Kunglig Höghet Markgreve Fredrik Kristian, Markgreve av Meissen, Hertig av Sachsen, avled år 1968.


Hans Kunglig Höghet Margreve Maria Emanuel, Markgreve av Meissen, Hertig av Sachsen (1926-2012)

Markgreven blev tidigt en hängiven motståndare till den människofientliga nationalsocialistiska regimen i Tyskland. Han greps för brev där han 1943 uttryckt sig synnerligen kritiskt mot den tyrraniska regimen. Avsikten var att Markgreven vintern 1945 skulle ställas inför den beryktade folkdomstolen. Dock omkom den vederstygglige domaren Freisler i ett bombanfall blott några dagar innan processen skulle inledas.

Hans Kunglig Höghet, som varit bosatt i Schweiz, har under sin levnad ägnat sig åt affärverksamhet. Vidare har han ägnat sig mycken möda och omsorg åt konsten och dess befrämjande. Efter det att Sachens år 1989 befriades från det kommunistiska oket har Markgreven ofta vistats i sitt hemland.

Markgreven ingick år 1962 äktenskap med Hennes Höghet Prinsessan Anastasia, Prinsessa av Anholt.  Då Markgreveparet icke förunnades med någon avkomma lät Markgreven år 1997 utnämna sin systerson Prins Alexander av Gessaphe, vilken erhöll titeln Hans Kunglig Höghet Prins Alexander, Prins av Sachsen-Gessphe, Hertig av Sachsen. År 1999 lät Markgreven adoptera Prins Alexander.


Deras Kungliga Högheter Margreve Maria Emanuel, Markgreve av Meissen och Markgrevinnan Anastasia, Markgrevinna av Meissein, flankerade av Deras Kungliga Högheter Prins Alexander, Prins av Sachsen-Gessaphe och Prinsessan Gisela, Prinsessa av Sachsen-Gessaphe, Prinsessa av Bayern.


Hans Kunglig Höghet Prins Alexander, Prins av Sachsen-Gessaphe, Hertig av Sachsen 

Begravningen av Markgreven ägde rum i Konungahusets Gravkapell i Brennbichl, som är beläget i Österrike, den 30 juli. Här är ock Markgrevens fader bisatt. Ett Requiem för Markgreven ägde rum i Hovkyrkan, Dresden, den 8 augusti.


Markgreven kista insvept i Konungahusets flagga.


Från gravsättningen

Trots att Markgreven utnämning av arvtagare skedde i samförstånd med övriga delar av Huset har Markgrevens broder, Prins Albert av Sachsen, ändrat ståndpunkt och låter i samband med sin broders bortgång kungöra:

"Mir ist immer noch gegenwärtig, daß unser Vater Friedrich Christian und unser Onkel Ernst Heinrich sich noch vor ihrem Tode geäußert haben, daß die Geschichte Sachsens und des Hauses Wettin weiter gehe; beide gaben mir den ausdrücklichen Auftrag, diese Tradition fortzuführen.

Dazu brauche ich die Anerkennung und den Titel eines "Markgrafen von Meißen", der am besten die geschichtliche Problematik umfaßt.

Ich möchte daher meinen Neffen Alexander zur Mitarbeit auffordern. Ich anerkenne voll die Adoption von Alexander durch meinen Bruder Maria Emanuel. Wir können nur gemeinsam etwas leisten. Daher möchte ich Alexander, seine Familie sowie meinen Neffen Rüdiger mit Familienangehörigen dringend auffordern, mit mir und Elmira die Studiengruppe aktiv zu unterstützen.

Das gilt auch für meine jüngste Schwester Mathilde und meine älteste Schwester Maria Josepha und meine Nichte Maria Christina. Diese Aufgaben sollten der ganzen Familie Anliegen sein - zum Wohle des Hauses Wettin."

Prins Albert av Sachsen

Prins Albert saknar ock han bröstarvingar. Hans antagande av titeln Markgreve, och därigenom huvudmannaskapet för det Kungliga Huset, har erkännts av Prins Rüdiger av Sachsen, tillhörande en morganatisk gren av Huset och den som, om det icke vore för den morganatiska härstamningen, skulle varit rättmätig arvtagare till den sachiska kungakronan. Prins Alexander menar dock att den framlidne Markgrevens förordnande av 1997, som då ock erkändes av Prins Albert, skall äga bestånd och gälla.
 
 
Prins Rüdiger av Sachsen.

Frågan om den sachiska tronföljden synes således icke fullt klar. Vid upprättandet av ett framtida Förbundskonungadöme Sachsen torde frågan slutligen få avgöras av den tyska författningsdomstolen eller av den sachiska lantdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar