lördag 4 augusti 2012

Kronprinsessan hyllade Raoul Wallenberg

Denna dag är det 100 år sedan som den framstående diplomaten herr Raoul Wallenberg föddes. Herr Wallenberg räddade under sin mission i Budapest tiotusentals medmänniskor tillhöriga det judiska folket undan nationalsocialismens ofattbara grymhet och våld. Tvivelsutan hör herr Wallenberg till de mest framstående och betydelsefulla svenskarna under förra århundrandet.

Förenta Nationerna förre generalsekreterare, den högst hedervärde herr Annan, vars maka fru Nana Maria Lagergren är systerdotter till herr Wallenberg, har uttalat följande om herr Wallenberg:

"His intervention gave hope to victims, encouraged them to fight and resist, to hang on and bear witness. It aroused our collective consciousness. Remembering his life should be an inspiration to others to act; for our future generations to act; for all of us to act."


Den framstående diplomaten herr Raoul Wallenberg

För att uppmärksamma minnet av herr Wallenbergs 100 åriga födelsedag hölls idag en stämningsfylld högtidlighet i Sigtuna. Närvarande var vår högaktade tronföljare Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, Riksdagens Talman, herr Westerberg samt statsrådet Björklund. Närvarade gjorde ock herr Wallenbergs halvsyster, fru Lagergren, född von Dardel. Vid högtidligheten lät Förenta Staternas President, herr Obama, medelst video framföra sin hyllning.


Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland med herr Wallenbergs halvsyster, fru Lagergren,

Under sin betydelsefulla misson fördes herr Wallenberg bort av den blodsbesudlade kommunistiske tyrannen Stalins styrkor för att aldrig mer höras av. Det förmodas att herr Wallenberg mördades i juli 1947 även om den kommunistiska regimen senare velat göra gällande att det var frågan om en hjärtattack. Oavsett vilka omständigheter som omgav herr Wallenbergs död var det hela ett flagrant brott mot interntionell rätt. Det hela är i detta avseende ett av många exempel på kommunistiska regimers notoriska oärlighet och opålitlighet.

Den svenska regeringens och svenska myndigheters åtgärder, för att bringa klarhet i herr Wallenbergs öde är till många delar, föga hedervära. Rädslan för att stöta sig med den blodsbesudlade och människofientliga regimen i Moskva var större än omsorgen för en svensk medborgare, som dessförutan gjort mänskligheten stora tjänster. Hela förfarandet länder vare sig dåvarande statsministern herr Erlander eller dåvarande utrikesministern Undén till någon heder utan tillhör, tillsammans med baltutlämingarna, till de största skamfläckarna under den svenska socialdemokratins långeliga styre.

Nämnda svekfullhet togs ävenledes upp av statsrådet Björklund, som i sitt tal anförde:

"Hela den svenska utrikesledningen med utrikesminister Undén i spetsen undvek att driva fallet med någon som helst energi därför att det skulle försvåra relationen till Sovjet. Sverige böjde sig för diktaturen. Den svenska neutralitetspolitiken ledde istället för den moraliska upphöjdhet som många anser att den ägde, i själva verket ledde till ett moraliskt svek"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar