tisdag 9 juli 2013

Värdenihismens konsekvens

I dagens utgåva av Svenska Dagbladet fäster redaktör Ludvigsson uppmärksamheten på en artikel som publicerades i Dagens Nyheter förliden lördag. I nämnda artikel konstaterar nationalekonomerna professor Henrekson och doktor Sanandaji att den så kallade "sociala kompenetsen" är så låg bland grupper hos dagens ungdom i det de icke förmår att föra sig på ett sådant sätt att de kan erhålla arbetsgivares förtroende och därigenom icke heller få arbete.

Redaktör Ludvigsson skriver:

"Det handlar inte om något mer komplicerat än att komma i tid, vara pålitlig och ha en positiv attityd till arbetsuppgifterna."

Det vi nu skådar är en naturliga konsekvensen av den värderelativism och värdenihilsm som alltsedan 1960-talet har fått breda ut sig. Ingenting är rätt eller fel och något gott och ont existerar icke. Den som tillämpar detta värdenihilistika tänkesätt visar i grunden icke respekt för sina medmänniskor och att de då heller icke kan föra sig är alls ingen överraskning.

Artigher, respekt för äldre och att uppfylla de åtaganden, gentemot fränder, grannar, vänner och arbetsgivare, man påtar sig är utmärkande för det som populärt benämnes "vanligt folkvett". Detta "folkvett" måste nu helt uppenbart återerövras av de generationer som utsatts för socialisters och liberalers vidriga värdenihilism.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar