fredag 2 augusti 2013

Är stadsrådet Ullenhag helt från vettet?

Det synes icke finnas någon gräns för våra lismande politikers inställsamhet inför den begränsade minoritet av vår befolkning som utgöres av så kallade homo-, bi- och transsexuella. I samband med nämnda minoritets årliga klang och jubelföreställning, den så kallade "Pridefestivalen", haglar överbuden i en strid ström, alla i syfte att tillfredställa nämnda minoritets olika krav. Frågan är ändock icke om statsrådet Ullenhag tar priset.

Vid en utfrågning ledd av ordföranden för organisationen Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL), Ulrika Westerlund, angående åldersgränsen för könsbyte, vilken idag sammanfaller med mundighetsåldern, svarar statsrådet Ullenhag enligt följande:

"Jag tycker att vi kan titta på frågan. Frågan är lite bredare eftersom myndighetsåldern gäller ett antal saker. Men jag förstår att det finns ganska starka krav från hbt-rörelsen. Det finns ett antal saker man får göra först när man är 18, men det här är ett läge där man mycket tidigare känner en väldig hopplöshet för att man är född i fel kön"

Statrådets påstående "att man är född med fel kön" är så gravt och så stötande att ord saknas att beskriva. Statrådet skall vara så god och respektera varje människa och icke anklaga honom eller henne för att vara född med "fel kön". Detta slag av skuldbeläggande är främmande för varje civiliserat samhälle. Vi föds, genom Naturens försorg, till kvinna eller man och detta är något som måste respekteras.

Att statrådet sedan i sitt svar lämnar dörren öppen för att någon skulle få genomgå ett så kallad "könsbyte" för uppnådd myndighetsålder är fullständigt besinningslöst. Om könsbyte överhuvudtaget skall tillåtas, vilket är synnerligen tveksamt, måste ett absolut krav vara att vederbörande skall ha uppnått myndig ålder. Vid myndighetsålderns uppnående anses en medborgare vara kapabel att ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Att någon innan myndighetesålderns uppnående skulle tillerkännas rätten att byta kön, ett oerhört stort ingrepp, är fullständigt uteslutet. För att inhandla alkoholhaltiga drycker, har lagstiftaren ansett att ett uppnående av myndig ålder icke är tillräckligt utan kräver 20 års ålder något det säkerligen kan finnas skäl för, men för att byta sitt kön, en oerhört mycket större fråga än att inhandla en flaska alkoholhaltig dryck, verkar statsrådet Ullenhag se det som en möjlighet att myndighetsåldern icke behöver vara uppnådd. Vanvettigt!

Frågan är om något statsråd i vårt land någonsin uttalat sig så urbota dumt som statrådet Ullenhag. Statrådet Ullenhag måste ta konsekvensen av sin omdömeslöshet, som icke är värdig ett statsråd, och skyndsamt till Statsministern inlämna sin ansökan om entledigande.
 

2 kommentarer:

  1. Jag minns i samanhanget en dokumentär som visades i TV för inte så länge sedan. Det handlade om några av de första som genomgick en sådan operation, kanske på sextiotalet. Nu ångrade de sig. Tragiskt.

    Fr

    SvaraRadera
  2. Ja det är i sanning djupt tragiskt och sorgesamt när man på detta sätt mixtrar med Skapelsen.

    Ävenledes tecknaren av dessa rader har vid flera tillfällen kunnat ta del av liknande berättelser, vilka varje gång har gripit tag i hjärtrötterna.

    SvaraRadera