lördag 31 augusti 2013

Sorgesamt feministiskt ställningstagande

I en debattartikel i Svenska Dagbladet gör två företrädare för Moderata Ungdomsförbundet, Bodil Sidén och Louise Meijer, ett häpnadsväckande ställningstagande i det att man deklarerar följande:

"Mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för maktstrukturer i Sverige."

Detta ställningstagande utgår från ett rent och skärt feminist-marxistiskt förhållningssätt där nämnda synnerligen obetänksamma företrädare kategoriserar sina medmänniskor utifrån den kollektiva egenskapen kön. Sidén och Meijer ägnar sig här i grunden åt samma dumheter som marxisten, vilken delar in sina medmänniskor efter klass, och rasisten, som sorterar sina medmänniskor efter ras.

Den konservative kan icke se sina medmänniskor som kollektiva varelser som sorteras upp såsom om de vore simpel boskap. Den konservative visar största respekt och aktning för kvinnan, som är livets moder, en ordning som är given av Naturen. Kvinnofriden, som utgör en av de fyra uråldriga edsöreslagarna, stadfästa av Birger Jarl i mitten av 1200-talet men med ett ursprung från 1100-talet, och har allt sedan dess varit ett rättesnöre till kvinnans skydd från övergrepp. Kvinnan har i vår historia haft en mycket större betydelse och en starkare ställning än vad feminist-marxistiska historiker, fyllda av tidens nycker, förstått.

Genom sitt ställningstagande solkar Sidén och Meijer det Moderata Ungdomsförbunden, en organisation med en hedervärd och högst antimarxistisk och antinazistisk tradition. I början av 1930-talet tog organisationens företrädare, Ungsvenskarna, kampen mot de mörka krafter som då förpestade vår värld. Under hela det av kommunismens och marxismens grymhet präglade Kalla Kriget stod Högerns Ungdomsförbund, sedermera Moderata Ungdomsförbundet, främst i ledet vid bekämpandet av den av kollektivism präglade vederstyggliga kommunismen. Detta är något som Sidén och Meijer bättre borde beakta och förstå.

Bodil Sidén och Louise Meijer, sluta nu solka eder hedervärda organisation och ta avstånd från kollektivistisk sortering av edra medmänniskor. Förmår ni icke detta bör ni ofördröjligen lämna er organisation vars heder edra dumheter skadar. Vet hut!

2 kommentarer:

  1. Såg ingen länk för ett tips till dig. Med anledning av den rättsvidriga och politiskt motiverade stängningen av vårt lands ledande skola fanna jag denna artikel som nog bör intreseera er.
    http://mobil.vt.se/?id=6925304

    SvaraRadera
  2. Ber att få framföra ett tack för ovanstående referens.

    Det synes mig nu som att ifrågavarande stängning överklagats och att ärendet skall avgöras i domstol. Detta fall är således synnerligen intressant för den som håller maktdelningens principer högt. Här kommer Skolinspektionens verkställande makt att ställas mot lagen och icke minst emot den proportionalitetsprincip som skall tillämpas. Vi väntar med största spänning på utslaget.

    SvaraRadera