söndag 25 augusti 2013

Herr Åkessons kristendomskunskaper

Ordföranden för vårt lands populistiska nationalistparti, riksdagsledamoten herr Åkesson, har i sitt så kallade sommartal berört Kyrkan och Kristendomen. Att herr Åkesson visar intresse för dessa är förvisso synnerligen gott och givetvis har herr Åkesson rätt i sitt konstaterande:

"Det är för att socialismen och liberalismen slagit allt hårdare klor i kyrkan"

Att liberalteologerna fördärvat vår Kyrka är ställt utom allt tvivel. Genom tidens nycker, icke minst vad gäller äktenskapet, låter sig liberalteologerna sig styras in på en väg bort från den Heliga Skrift, som utgör lärans främsta rättesnöre. Detta är djupt sorgesamt och högst beklagligt.

På samma sätt som liberalteologerna, utifrån sina från läran väsensskilda preferenser, driver vår Kyrka in i fördärvet synes det som att herr Åkesson, med grund i sin utopiska  nationalism, hamnar i samma fälla som liberalteologerna i det att även herr Åkesson avviker från läran. Det finns största anledning att fråga sig hur det är beställt med herr Åkessons egen kristendomskunskap i det han påstår att kyrkan blivit mindre svensk. I detta är det uppenbart att herr Åkessons, av utopisk nationalism färgade, sinne fått stå tillbaka för läran och på samma sätt som liberalteologer söker nyttja Kyrkan för egna syften.

Istället för att i kristna frågor definiera sin uppfattning utifrån utopisk nationalism borde herr Åkesson ta fram sin Bibel och ur denna läsa Galaterbrevets 3 kapitel och 28:e vers:

"Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus."

Kyrkan är universell och varken kan eller får definieras i termer av nationalism. Inom den lutherska trosinriktningen, till skillnad från den papistiska trosinriktningen, är det förvisso på det sättet att Kyrkan oftast är organiserad på nationell nivå. Nämnda förhållande är att som en administrativ ordning.

2 kommentarer:

  1. Får man fråga vad H:r Fältmarsalken anser vara ett propert konservativt val i det stundande kyrkovalet. För egen del är det mest sannolika valet Frimodig Kyrka.

    SvaraRadera
  2. Frimodig Kyrka synes mig vara ett gott val icke minst med tanke på dess ståndpunkt i såväl äktenskapsfrågan som ämbetsfrågan.

    SvaraRadera